Református Szemle 109.6

Bibliográfiai hivatkozás

Editoria

Buzogány Dezső(599--612)

Adorjáni Zoltán, lapunk főszerkesztője 60 éves. Vezérigének Sámuel mondását választottam, mert úgy érzem, illik az alkalomhoz. Mert mi is van ebben az igeversben? A próféta visszatekint és leltárt készít. Visszatekint a megtett útra, és elégedetten nyugtázza, hogy az Úr mindvégig mellette állt. A „mindeddig” pedig azt jelzi, hogy az útnak nincs vége, a folyamat nem zárult le. Ez itt legfeljebb csak pihenő, meg-/felszusszanás.

KözleményEgyébReformátus Szemle centenárium, évforduló

Studium

Fodor Ferenc(613--645)

Az esszé (1) elején a "tolerancia" rövid történeti összefüggésben jelenik meg, és különbséget tesz a tartalom és a formális tolerancia között. Ezt követően az ősi Kelet - vallási-történelmi összefüggésben - vallási toleranciáját írják le (2-3). Az alábbiakban (4) bemutatjuk a toleranciával ma értelmezett interperszonális viselkedést. Az ötödik fejezetben az "Izrael külföldi országokban" (6) "Az idegen Izraelben" cím alatt szerepel. Az utolsó részben (7) röviden összefoglaljuk a témát.

SzaktanulmányÓszövetségtolerancia
Kulcsár Árpád(646--662)

A XX. Század hajnalán a fiatal Ravasz László újragondolta a magyar református homiletikát. Programját alapvetően az úgynevezett "érték teológia" ösztönzi, amelyet az új-kanti filozófia ihletett. Ebben a cikkben a karácsonyi prédikációinak elemzésével vizsgálom homilétikus módszereit. Megvizsgálom a retorikai helyzetet, a választott bibliai szövegeket, a struktúrát, a tartalmat és a prédikációk illusztrációit. Megállapítom azt, hogy fél évszázaddal később még tanulhatunk Ravasz nézeteiből.

SzaktanulmányGyakorlati teológiahomiletika, igehirdetés (prédikáció), prédikálás
Kozák Péter(663--690)

Paul Tillich újraértelmezte a kereszténységet a korreláció módszerének megfelelően. Fel kell tennünk a kérdést, hogy ezzel a gigantikus vállalkozással valóban sikerült-e megőrizni a kereszténységet eredeti formájában. Megpróbálom bebizonyítani, hogy a hagyományos és a Tillichi teológia között jelentős eltérés tapasztalható, különösen a történeti Jézus kérdésével, az ontológiai fogalmak és az "inkarnáció" használatával kapcsolatban.

SzaktanulmányRendszeres teológiaKalcedon, krisztológia, történeti Jézus, Paul Tillich, új élet
Dávid Gyula(691--705)

Sztálin halála után a szovjet blokkhoz tartozó kommunista államok egyházi politikája fokozatosan megváltozott. 1955-ben Márton Áron, a halálra ítélt római katolikus püspök kiszabadult a börtönből, és sok más pap, szerzetes és miniszter mentesült. A romániai magyar protestáns egyházak kapcsolatba léphetnek a apácák templomaival Magyarországon és a világon. Az útlevelek megszerzésére vonatkozó egyszerűsített igazgatási eljárás után az emberek külföldre utaznak és kapcsolatokat építhetnek ki.

SzaktanulmányEgyháztörténet1956-os forradalom, magyar egyházak Romániában, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Recensio

Márton István(706--709)

Erasmus egy évvel a reformáció beindulása előtt, 1516-ban jelentette meg az általa lefordított Újszövetséget, amelyet ő Novum Instrumentumnak, nevezett. A fordítás előszavában, a Paraclesis traktátusban már hangsúlyozta, hogy minden embernek, tehát a laikusoknak is olvasniuk kell Szentírást. Műveiben gyakran kritizálta a papságot és a kiüresedett rítusokat, a belső, mélyebb kegyesség buzdította olvasóit.

Recenzió, kritikaEgyháztörténetKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára, reformáció, előreformáció
Geréb Zsolt(710--711)

Recenzió, kritikaÓszövetség, Újszövetséglexikon, bibliatudomány, ószövetség-kutatás, újszövetség-kutatás
Balogh Béla(711--717)

A debreceni szerkesztői közösség új, magyarított címmel látta el tudományművelő folyóiratát. Ugyanakkor az előd folyóiratéhoz képest új licencszámot szerzett.

Recenzió, kritikaEgyébDebreceni Református Hittudományi Egyetem, folyóirat

Novum

Balogh Csaba(718--720)

BeszámolóEgyébkonferencia, tehetséggondozás, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Adorjáni Zoltán(720--721)

BeszámolóEgyháztörténetdoktoravatás
Sipos Dávid(721--741)

BeszámolóEgyháztörténet, Egyházzenedoktori védés, orgona, orgonaépítészet