Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1.1

Rezi Elek(5--6)

KözleményEgyébkutatóintézet
Balogh Csaba(9--31)

Isten, aki megbán valamit, aki változtat egy korábbi döntésén – egyike azoknak a különös képzeteknek, amelyeket egyik holland professzor ilyen cím alatt foglalt össze tanulmányában: „Isten árnyoldalai az Ószövetségben”. Ezek a képek jelentős szerepet játszanak abban, hogy sok mai bibliaolvasó közelebb érzi magához azt az Újszövetséget, amelyben Jézus Istennek a „fényesebb” arcát jelentette ki. De mit jelent az, hogy Isten megbán valamit? Egyáltalán használhatjuk-e ezt a kifejezést Istennel kapcsolatban? Nem zárja-e ki tökéletessége azt, hogy ő bármit is megbánjon? Hogyan egyeztethető össze a megbánó Isten gondolata Num 23,19-cel vagy 1 Sám 15,29-cel, melyek a megbánást, akárcsak a hazugságot olyan emberi tulajdonságnak tekinti, amely valamilyen módon idegen JHVH szellemiségétől?

SzaktanulmányÓszövetségIsten megbánása, ószövetségi teológia, eleve elrendelés (predestinatio), teremtés
Molnár János(33--56)

SzaktanulmányÓszövetségTóra, történet-kritika, Julius Wellhausen, David Rohl
Adorjáni Zoltán(57--74)

SzaktanulmányÚjszövetségtherapeuták, szüzesség, nők
Kállay Dezső(103--122)

SzaktanulmányÚjszövetségkánon, kánontörténet, Galata levél
Kelemen Attila(125--147)

SzaktanulmányGyakorlati teológiaGyakorlati teológia
Koppándi Botond Péter(149--160)

SzaktanulmányGyakorlati teológiaJób könyve
Kiss Jenő(179--191)

SzaktanulmányGyakorlati teológiakontextuális lelkigondozás
Pásztori-Kupán István(195--218)

SzaktanulmányGyakorlati teológiaNicea-Konstantinápolyi Hitvallás
Rezi Elek(243--258)

SzaktanulmányRendszeres teológiatermészettudományok és vallás
Kovács Sándor(273--285)

SzaktanulmányEgyháztörténeterdélyi unitárius egyház
Kolumbán Vilmos József(287--308)

SzaktanulmányEgyháztörténetliturgiareform
Gaal György(309--324)

SzaktanulmányEgyháztörténetSzilágyi Sándor
Kurta József Tibor(325--336)

SzaktanulmányEgyháztörténetreformátus kollégiumi könyvtárak, visszaszolgáltatás, kommunizmus