A dialektika theologia és az exegézis

Contributor

Minden theologiai irányzat meghatározza az egyes theologiai diszciplínáknak a karakterét, igy az exegézis tudományáét is. Az elmúlt évtizedek theologiai gondolkozását a liberális-, történeti- és élmény theologia határozta meg.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Mátyás Ernő: A dialektika theologia és az exegézis. In: Makkai Sándor (ed.): Theologiai Tanulmányok. Kecskeméthy István emlékkönyv. (1970), 45--69