Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Ősz Sándor Előd: Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. (2017), 55--62