Habakuk könyvének premasszoretikus szövege nyomában

Contributor

Ebben a tanulmányban két olyan vitatott szövegrészt vizsgálok meg Habakuk könyvéből (Habakuk 1,5 és 2,5), ahol a Masszoréta Szövegnél korábbi verziók egy, a masszoréta hagyománynál korábbi szövegvariánsba engednek betekintést. Az elemzésben Habakuk könyvének két legrégebbi tanúját hívom segítségül, a Septuagintát és a qumráni Habakuk pešert (illetve elemzem a hasonló irányba mutató szír Pesittát is). Az elemzésre kerülő szövegrészek esetében nagy valószínűséggel nem kései, hanem korai olvasatokról kell beszélnünk.

Bibliográfiai hivatkozás

Balogh Csaba: Habakuk könyvének premasszoretikus szövege nyomában. In: Oláh Zoltán, Papp György (ed.): Az alexandriai Biblia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetségről. Szent István Társulat (2019), 17--46Szent István Társulat 2019