„Amikor történelmet írnak…”

Subtitle
A Dávid és Góliát-elbeszélés redakciótörténete (1 Sám 17)

A Dávid és Góliát-elbeszélés ókori szövegtanúi között nagy eltérések vannak, ti. a Codex Vaticanus (LXXB) egy jóval rövidebb tudósítást tartalmaz Góliát legyőzéséről. A 12–31; 41; 48b; 50; 55–58 versek hiányoznak a LXXB 17. fejezetéből, melyeket csak a masszoréta szöveg (MSZ) tartalmaz: . Ezzel kapcsolatosan felmerül a kérdés: melyik a régebbi olvasat? Hogyan és miért jön létre ekkora eltérés? A tanulmány ezekre a kérdésekre keresi a választ, és közöl egy új magyarázati lehetőséget.

Bibliográfiai hivatkozás

Kató Szabolcs Ferencz: „Amikor történelmet írnak…”. A Dávid és Góliát-elbeszélés redakciótörténete (1 Sám 17). In: Vallástudományi Szemle 7.4 (2011), 38--53