Enghy Sándor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Dániel 4

Típus Title Year Contributor
P Research article A politika bibliai alapjai a Dán 4 összefüggésében 2016 Enghy Sándor

exegézis (szövegértelmezés)

Típus Title Year Contributor
P Research article Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan
P Research article Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Research article Por és forgószél (Jób 42,1-6) 2019 Balogh Csaba
P Research article A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton
P Research article Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel
P Szaktanulmány „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét…” 2023 Éles Éva
P Research article A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton
P Research article A Lk 24,31 és a 2Tim 4,17 grammatikai megoldásainak háttere és üzenete 2019 Enghy Sándor
P Research article A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Research article Préd 3,1-15 - A fatalizmustól az istenfélelemig 2008 Balogh Csaba
P Research article Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Research article A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt
P Research article A kitaszított és kiválasztott 2019 Bustya Dezső
P Research article A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Research article Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Balogh Csaba
P Research article Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György
P Research article A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
P Research article A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József

kutatástörténet

Típus Title Year Contributor
P Research article Zofóniás 1,16–2,2 a kutatásban 2008 Enghy Sándor
P Research article A tizenkét kispróféta könyve mint összefüggő irodalmi alkotás 2012 Koncz-Vágási Katalin

Ószövetség az Újszövetségben

Típus Title Year Contributor
T N/A Ószövetségi jelképek a Jelenések könyvében 2002 Pásztor Loránd Zsolt
P Research article Ószövetségi idézetek a Galatákhoz írt levélben 2021 Enghy Sándor
T N/A Ószövetségi ígéretek a Máté szerinti evangéliumban 2004 Szabó István János
T N/A Ószövetségi szimbólumok a Jelenések könyvében 2002 Gyenge Károly
T N/A A Zsidókhoz írt levél krisztológiájának ószövetségi exegézise és hermeneutikája 1998 Balogh Csaba
T N/A Ószövetségi kultusztörténeti szimbólumok szoteriológiai jelentése a Héber levélben 2003 Lukács Piroska Angéla
P Research article Az Ószövetség (meghatározó) szerepe a református igehirdetésben, avagy: Kell-e nekünk az Ószövetség, s ha igen, mit kezdjünk vele? 2013 Balogh Csaba
T N/A Jellegzetes zsoltáridézetek a Zsidókhoz írt levélben 2023 Hideg Ferenc József

ószövetség-kutatás

Típus Title Year Contributor
P Review Benyik György: Magyar Biblikusok Lexikona 2016 Geréb Zsolt
P Collection of studies Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Research article Zofóniás könyvének néhány aspektusa az újabb kutatás fényében 2011 Enghy Sándor
P Bibliography Dr. Molnár János publikációi 2021 Adorjáni Zoltán, Adorjáni Mária
P Research article A tizenkét kispróféta könyve mint összefüggő irodalmi alkotás 2012 Koncz-Vágási Katalin
P Research article Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között 2015 Balogh Csaba

ószövetségi exegézis

Típus Title Year Contributor
P Research article Zofóniás 1,16–2,2 a kutatásban 2008 Enghy Sándor
P Research article A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
P Research article A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Research article Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán

Ószövetségi idézetek az Újszövetségben

Típus Title Year Contributor
P Research article Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
P Research article A Lk 24,31 és a 2Tim 4,17 grammatikai megoldásainak háttere és üzenete 2019 Enghy Sándor
T N/A Ószövetségi idézetek és utalások Márk evangéliumában 2021 Dorogi István
P Research assessment A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere. Összefoglalás 2018 Márton János-Miklós

politika

Típus Title Year Contributor
P Research article Rain, dew, flourishing plants as images of monolatry and righteousness 2021 Kató Szabolcs Ferencz
P Research article A politika bibliai alapjai a Dán 4 összefüggésében 2016 Enghy Sándor

Septuaginta

Típus Title Year Contributor
P Report Septuaginta-konferencia a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2020 Balogh Csaba
P Research article Der Tempelweihspruch Salomos (I Reg 8,12–13/LXX III Bas 8,53) 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Research article „Amikor történelmet írnak…” 2011 Kató Szabolcs Ferencz