Visky Péter kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

igehirdetés (prédikáció)

Típus Title Year Contributor
T N/A A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Research article Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article Predicarea narativă ca instrument pentru încântarea auditoriului 2023 Koppándi Botond Péter
T N/A „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
P Research article Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
T N/A A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
P Research article Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
P Collection of sermons Öt prédikáció a reformáció négyszázadik emlékévére 1917
P Series, Journal Igehirdető 15.11 2004
P Short note Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
P Research article Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Research article Igemagyarázatok az Apostolok cselekedetei 22–25 alapján 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
P Short note Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
P Assessment Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán János
P Collection of studies Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid
P Research article Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
P Review Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Research article Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Research article Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
P Research article Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Review Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
P Review Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád
T N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Research article Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
T N/A Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Research article Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
T N/A A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Review Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Series, Journal Igehirdető 1.1 1990
P Research article Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Short note Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
P Research article Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
P Short note Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
P Short note Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
P Series, Journal Igehirdető 25.6 2014
P Research article Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
P Research article „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
P Meditation, sermon A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Research article „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Review Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Research article „Az táncz nincsen hitből” 2022 Kavecsánszki Máté
T N/A Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
P Research article Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Review Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
T N/A A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Review Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond