Ambrus Mózes kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

brassói református templom

Típus Title Year Contributor
T N/A A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
T N/A A Reménység Háza története 2021 Gegő Csenge Beáta

búcsúbeszéd

Típus Title Year Contributor
P Report Búcsúbeszéd 2019 Márton István
P Greeting Ballagási búcsúbeszéd 2022 Ambrus Mózes
P Köszöntés Isten csábított el… 2023 Horváth József
P Report „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” 2021 Demeter Henrietta
P Greeting Krokodil-hála 2022 Szabó Gabriella
P Report Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) 2021 Szegi Máté Bence
P Köszöntés Búcsúszavak 2023 Torkos Ákos József

Dél-Erdély

Típus Title Year Contributor
P Research article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T N/A A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
T N/A Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
P Research article Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T N/A Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Monograph A Reformáció Az Erdélyi Románok Között 1940 Juhász István
P Research article Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Popular article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba

dél-erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Research article A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T N/A A Reménység Háza története 2021 Gegő Csenge Beáta
P Research article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Popular article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
P Research article A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T N/A Váratlan fordulat 2021 Biró István
T N/A Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes

Észak-Erdély

Típus Title Year Contributor
P Research article Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
T N/A Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor

felekezetközi kapcsolat

Típus Title Year Contributor
P Research article A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
T N/A A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Research article Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
P Research article Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József
T N/A Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
P Research article A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Research article Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese
T N/A A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
T N/A A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Research article A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Research article A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana

gyülekezettörténet

Típus Title Year Contributor
T N/A A Papolci Református Egyházközség története a két világháború között 2019 Kelemen Álmos
T N/A A Székelytompai Református Egyházközség története 2016 Szövérfi Mihály
T N/A A türkösi egyházközség megalakulása 2013 Bencze Nimród
T N/A A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyve 2011 Orbán István Dániel
T N/A A Reménység Háza története 2021 Gegő Csenge Beáta
T N/A A Jákótelki Református Egyházközség története 2018 Vincze István
T N/A A maksai református templom története 2016 Csürös Róbert Gyula
T N/A A Szilágyperecsenyi Református Egyházközség mindennapjai, különös tekintettel a XIX. Századra 2015 Ádám Zsolt