Ambrus Mózes kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

brassói református templom

Típus Title Year Contributor
S N/A A Reménység Háza története 2021 Gegő Csenge Beáta
S N/A A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes

búcsúbeszéd

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló Búcsúbeszéd 2019 Márton István
P Köszöntés Ballagási búcsúbeszéd 2022 Ambrus Mózes
P Köszöntés Isten csábított el… 2023 Horváth József
P Beszámoló „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” 2021 Demeter Henrietta
P Köszöntés Krokodil-hála 2022 Szabó Gabriella
P Beszámoló Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) 2021 Szegi Máté Bence
P Köszöntés Búcsúszavak 2023 Torkos Ákos József

Dél-Erdély

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S N/A A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
S N/A Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
P Szaktanulmány Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S N/A Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Monográfia A Reformáció Az Erdélyi Románok Között 1940 Juhász István
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba

dél-erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S N/A Váratlan fordulat 2021 Biró István
S N/A Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S N/A A Reménység Háza története 2021 Gegő Csenge Beáta
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes

Észak-Erdély

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
S N/A Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor

felekezetközi kapcsolat

Típus Title Year Contributor
S N/A Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
P Szaktanulmány A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese
S N/A A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
S N/A A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
S N/A A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
P Szaktanulmány Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József

gyülekezettörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A A Felsőboldogfalvi Református Egyházközség története 1894-től 1900-ig 2017 Lajos József
S N/A A havadi egyházközség története 2015 Csalóka Ernő
S N/A A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1732.11.12.-1735.01.28. 2012 Köblös Lehel
S N/A A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
S N/A A Felsőboldogfalvi Református Egyházközség története a két világháború között 2019 Lajos József
S N/A A Bánffyhunyadi Egyházközség története 2018 Adorján Dénes
S N/A Az Erdőfülei Református Egyházközség története 1913-1947 között 2013 Simon Barna
S N/A A lupényi református egyházközség története kezdetektől 1962-ig 2011 Tolnai János Bálint