Publications of Balogh Csaba

Type Title Year Source Page
P Despre lucruri prea minunate 2023 200
P Prefață 2023 Despre lucruri prea minunate 7-8 (2)
P Trăiește cel drept prin credință? 2023 Despre lucruri prea minunate 9-28 (20)
P A 2022–2023-as tanévben végzett évfolyam ünnepélyes kibocsátása 2023 Református Szemle 116.4 411-412 (2)
P Lezárult a 2022–2023-as akadémiai év 2023 Református Szemle 116.4 414-415 (2)
P A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2023 Református Szemle 116.2 215-216 (2)
P Tíz év után újra összeült a Coetus Theologorum Illyefalván 2023 Református Szemle 116.4 425-429 (5)
P A 26. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia protestáns teológiai szekciója és díjazottjai 2023 Református Szemle 116.3 319-320 (2)
P Elhunyt d. dr. Kozma Zsolt (1935–2023) 2023 Református Szemle 116.4 431-434 (4)
P Hit mellé ismeretet... 2023 Református Szemle 116.3 321-322 (2)
P Elkezdődött a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023–2024-es akadémiai éve 2023 Református Szemle 116.6 650-651 (2)
P A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2022 Református Szemle 115.4 338-339 (2)
P Visky Sándor Béla aranygyűrűs teológiai doktor 2022 Református Szemle 115.4 353-353 (1)
P 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2022 Református Szemle 115.5 586-587 (2)
P Károli Gáspár-díjban részesült Adorjáni Zoltán 2022 Református Szemle 115.6 704-704 (1)
P Az Írás bűvöletében 2022 Református Szemle 115.2 216-220 (5)
P A lelkészképzés jelene és jövője 2021 Református Szemle 114.5 597-602 (6)
P DAVID J. FULLER, A Discourse Analysis of Habakkuk 2021 Journal of Semitic Studies 66.2 31-34 (4)
P Az Írás bűvöletében 2021 815
P Forrásszövegek az ókori Júda történelméhez 2021 Az Írás bűvöletében 9-39 (31)
P A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2021 Református Szemle 114.4 475-478 (4)
P Júdai deportáltak a babiloni adminisztratív szövegekben 2020 Adalékok Izrael történetéhez. Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából 38-88 (51)
P Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Református Szemle 113.5 542-544 (3)
P Review of Charlesworth, James H. (ed.), The Unperceived Continuity of Isaiah. Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies 28. London: T&T Clark, 2019 2020 Review of Biblical Literature . 1-6 (6)
P Septuaginta-konferencia a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2020 Református Szemle 113.1 83-84 (2)
P Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 11.1 7-37 (31)
P Határkérdések a teológiában. III. Tehetséggondozási nap a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 Református Szemle 112.2 220-223 (4)
P Por és forgószél (Jób 42,1-6) 2019 Igazság és élet 13.4 774-785 (12)
P Tracing the Pre-Massoretic text of the Book of Habakkuk 2019 Sacra Scripta 19.1 7-29 (23)
P Habakuk könyvének premasszoretikus szövege nyomában 2019 Az alexandriai Biblia 17-46 (30)
P Exkluzivizmus, intolerancia és az Ószövetség világa 2019 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1 21-40 (20)
P A 65 éves Rezi Elek professzor köszöntése 2019 Református Szemle 112.6 719-719 (1)
P Évzáró ünnepély 2019 Református Szemle 112.4 433-435 (3)
P Az igaz hitből él? 2018 Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 105-124 (20)
P Hollandiából Erdélybe, Erdélyből Hollandiába peregrináló teológusok találkoztak Kolozsváron 2018 Református Szemle 111.5 578-581 (4)
P The Problem with Isaiah's So-Called ‘Refrain Poem’ 2018 Journal for the Study of the Old Testament 42.3 363-390 (28)
P Akadémiai évzáró a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Református Szemle 111.4 464-466 (3)
P Review of Oskar Dangl, Das Buch Habakuk. Neuer Stuttgarter Kommentar - Altes Testament 25/1. Stuttgart: Bibelwerk, 2014 2018 Review of Biblical Literature . 1-6 (6)
P Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról 2017 Református Szemle 110.3 330-331 (2)
P Megalakult a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör 2017 Református Szemle 110.3 331-332 (2)
P Új gyakornokképzési program és tanácskozás a mentorokkal 2017 Református Szemle 110.6 686-688 (3)
P Review of Alexander Prokhorov, The Isaianic Denkschrift and a Socio-Cultural Crisis in Yehud: A Rereading of Isaiah 6:1–9:6[7] 2017 Review of Biblical Literature . 1-7 (7)
P A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanárainak találkozója 2017 Református Szemle 110.6 689-690 (2)
P Díszdoktori címmel tüntették ki dr. Buzogány Dezsőt 2017 Református Szemle 110.6 690-691 (2)
P Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Református Szemle 110.5 463-479 (17)
P Reformáció – eszmék, értékek, váradalmak. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciája a reformáció 500. jubileuma alkalmából 2017 Református Szemle 110.5 571-575 (5)
P Tehetséggondozó konferencia a kolozsvári protestáns teológián, 2016. október 25. 2016 Református Szemle 109.6 718-720 (3)
P Tehetséggondozási konferencia a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2016 Református Szemle 109.3 346-347 (2)
P Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Református Szemle 109.3 347-349 (3)
P Megfordított sorsok és szövegek 2016 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7.1 7-27 (21)