Balogh Csaba's research topics

Coetus Theologorum

Típus Title Year Source
P Tíz év után újra összeült a Coetus Theologorum Illyefalván 2023 Református Szemle 116.4

életmű

Típus Title Year Source
P Elhunyt d. dr. Kozma Zsolt (1935–2023) 2023 Református Szemle 116.4

magyar református egyház

Típus Title Year Source
P Tíz év után újra összeült a Coetus Theologorum Illyefalván 2023 Református Szemle 116.4

Abdi-heba

Típus Title Year Source
P Jeruzsálem a dávidi királyság kialakulása előtt, az Amarnai levelek tükrében 2013 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4.1

akadémiai évnyitó

Típus Title Year Source
P 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2022 Református Szemle 115.5
P Elkezdődött a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023–2024-es akadémiai éve 2023 Református Szemle 116.6

akkád nyelvű szöveg

Típus Title Year Source
P Júdai deportáltak a babiloni adminisztratív szövegekben 2020 Adalékok Izrael történetéhez. Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából
P Forrásszövegek az ókori Júda történelméhez 2021 Az Írás bűvöletében
P Jeruzsálem a dávidi királyság kialakulása előtt, az Amarnai levelek tükrében 2013 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4.1

Al-Yahudu

Típus Title Year Source
P Júdai deportáltak a babiloni adminisztratív szövegekben 2020 Adalékok Izrael történetéhez. Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából

Amarnai levelek

Típus Title Year Source
P Jeruzsálem a dávidi királyság kialakulása előtt, az Amarnai levelek tükrében 2013 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4.1

Ámósz könyve

Típus Title Year Source
P Oude en nieuwe profetie 2003 Wonderlijk gewoon

analógia

Típus Title Year Source
P Az Ószövetség (meghatározó) szerepe a református igehirdetésben, avagy: Kell-e nekünk az Ószövetség, s ha igen, mit kezdjünk vele? 2013 Igehirdető 24.6

antropológia

Típus Title Year Source
P Schöpfung und Geburt 2012 Sacra Scripta 10.2
P Teremtés és születés 2012 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1

aranygyűrűs doktor

Típus Title Year Source
P Visky Sándor Béla aranygyűrűs teológiai doktor 2022 Református Szemle 115.4

Asszíria

Típus Title Year Source
P Inverted Fates and Inverted Texts 2016 Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 128.1
P Megfordított sorsok és szövegek 2016 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7.1
P "Áldott népem, Egyiptom…" 2012 Orpheus Noster 4.1

Atra-hasis

Típus Title Year Source
P Teremtés és születés 2012 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1

Babiloni Birodalom

Típus Title Year Source
P Forrásszövegek az ókori Júda történelméhez 2021 Az Írás bűvöletében

babiloni fogság

Típus Title Year Source
P Júdai deportáltak a babiloni adminisztratív szövegekben 2020 Adalékok Izrael történetéhez. Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából

beteljesedés

Típus Title Year Source
P Az Ószövetség (meghatározó) szerepe a református igehirdetésben, avagy: Kell-e nekünk az Ószövetség, s ha igen, mit kezdjünk vele? 2013 Igehirdető 24.6

bibliafordítás

Típus Title Year Source
P Trăiește cel drept prin credință? 2023 Despre lucruri prea minunate

bibliai hermeneutika

Típus Title Year Source
P „Aki hisz benne, nem szégyenül meg…” 2024 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15.1

bibliai teológia

Típus Title Year Source
P Foreword / Előszó 2014 Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann

biblikus irodalom

Típus Title Year Source
P Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között 2015 Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között

bibliográfia

Típus Title Year Source
P Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között 2015 Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között

Dávid király

Típus Title Year Source
P Jeruzsálem a dávidi királyság kialakulása előtt, az Amarnai levelek tükrében 2013 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4.1

diákélet

Típus Title Year Source
P A 26. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia protestáns teológiai szekciója és díjazottjai 2023 Református Szemle 116.3

díszdoktor-avatás

Típus Title Year Source
P Díszdoktori címmel tüntették ki dr. Buzogány Dezsőt 2017 Református Szemle 110.6

doktori védés

Típus Title Year Source
P A dolgozat kiértékelései és a kérdésekre adott válaszok 2016 Református Szemle 109.1

egyházi hírek

Típus Title Year Source
P Felekezeti teológia, egyetemes tudomány Ünnepi szimpózium a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épületének 120. évfordulóján 2015 Református Szemle 108.6

egyházi jövőkép

Típus Title Year Source
P A lelkészképzés jelene és jövője 2021 Református Szemle 114.5

Egyiptom

Típus Title Year Source
P Kús földje és kúsiták az Ószövetségben 2010 Református Szemle 103.6
P De stèle van Jhwh in Egypte. De profetieën in Jesaja 18-20 over Egypte en Koesj 2009 Pro Ministerio 38.1
P "Áldott népem, Egyiptom…" 2012 Orpheus Noster 4.1
P The Stele of YHWH in Egypt 2009

eleve elrendelés (predestinatio)

Típus Title Year Source
P Megbánó Isten - változó Isten 2010 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1.1

énekeskönyv

Típus Title Year Source
P Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Református Szemle 109.3

Erdélyi Teológus-Doktorandusz Konferencia

Típus Title Year Source
P A VI. Erdélyi Teológus-Doktorandusz Konferencia 2016 Református Szemle 109.2

Etiópia

Típus Title Year Source
P Kús földje és kúsiták az Ószövetségben 2010 Református Szemle 103.6

exegézis (szövegértelmezés)

Típus Title Year Source
P Préd 3,1-15 - A fatalizmustól az istenfélelemig 2008 Igazság és élet 2.1
P Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 11.1
P Por és forgószél (Jób 42,1-6) 2019 Igazság és élet 13.4

exklúzivizmus

Típus Title Year Source
P Exkluzivizmus, intolerancia és az Ószövetség világa 2019 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1

Exodus

Típus Title Year Source
P Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 11.1

Ézsaiás 29

Típus Title Year Source
P Blind People, Blind God 2009 Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 121.1

Ézsaiás 8:16

Típus Title Year Source
P Tanítványság az Ószövetségben, különös tekintettel Ézsaiás 8,16-ra 2011 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2.1

Ézsaiás emlékirat (memoár)

Típus Title Year Source
P Historicising Interpolations in the Isaiah-Memoir 2014 Vetus Testamentum 64.4