Csalai Rebeka Júlia kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

belmisszió

Típus Title Year Contributor
P Research article Szolgálni szóval, betűvel és tettel 2021 Püsök Sarolta
T N/A A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
T N/A Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
T N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
P Research article „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
T N/A Makkai Sándor püspök belmissziós elképzelései 2004 Tordai Tünde
P Research article A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
T N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
T N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
P Research article Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
T N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal

Ifjúsági Keresztyén Egylet (IKE)

Típus Title Year Contributor
P Research article Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
T N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
T N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
T N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
T N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
T N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf

ifjúsági misszió

Típus Title Year Contributor
T N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
T N/A A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
T N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
T N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
T N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
T N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
T N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
T N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
P Review Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
T N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
P Research article Az ifjúsági istentisztelet és a benne rejlő lehetőségek 2013 Koppándi Botond Péter
T N/A Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
T N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
T N/A Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
T N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
T N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf