Molnár Lehel kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Diploma Leopoldinum

Típus Title Year Contributor
P Research article A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel

erdélyi unitárius egyház

Típus Title Year Contributor
T N/A Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében 2011 Mátéfi Timea
T N/A Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
T N/A Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
T N/A A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere 2011 Csécs Márton Lőrinc
P Research article Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században 2010 Kovács Sándor
P Research article Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
P Research article Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Research article Kriza János, a püspök 2011 Kovács Sándor
T N/A Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
T N/A Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
T N/A Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
T N/A A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
T N/A A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd
T N/A Balázs Ferenc hit- és életfelfogása az "Új ember vallása" című kéziratos munkája alapján 2015 Jobbágy Mária Júlia
T N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
P Research article Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
P Research article Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
P Research article Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Research article Orbán Balázs és az Unitárius Egyház 2010 Kovács Sándor
P Research article Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
T N/A Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
T N/A A Tavaszi Bimbók 2011 Major László
T N/A Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
T N/A Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
T N/A Az unitárius konfirmáció történeti háttere, hitelvi alapjai és gyakorlati vetületei 2015 Szász Tünde
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Research article A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor
P Research article A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
P Research article A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Research article „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
T N/A Dr. Kovács Lajos püspök élete és munkássága 2015 Palkó Zalán Koppány
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
T N/A A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda
P Research article Százéves az unitárius énekeskönyv 2024 Kovács Sándor

Osztrák-Magyar monarchia

Típus Title Year Contributor
T N/A Tábori lelkész az első világháborúban 2019 Szász Ferenc
P Research article Gachal János (1881–1944) mártír püspök emlékezete 2021 Higyed István-Levente
P Research article A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel

vallásszabadság

Típus Title Year Contributor
T N/A A világi jog és egyház viszonya a 16-ik században 2001 Dénes Katinka
P Research article Religious Freedom and a South African Charter of Religious Rights and Freedoms 2012 Coertzen, Pieter
P Research article A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
P Research article Teokratikus tolerancia? 2009 Pásztori-Kupán István
P Research article Invocation of biblical authority in a secular decision 2008 Pásztori-Kupán István
P Research article A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor
P Meditation, sermon Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
P Research article The Spirit of Religious Tolerance – A Transylvanian ‘extra calvinisticum’? 2009 Pásztori-Kupán István
P Research article Az első felelős magyar kormány egyházpolitikája. I. 2015 Geréb Miklós
P Research article Bethlen Gábor és a vallási türelem 2015 Buzogány Dezső