Tárkányi István Attila kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

19. századi teológiatörténet

Típus Title Year Contributor
T N/A Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
T N/A A liberális és racionális teológia a XIX. század második felében Erdélyben 2013 Dénes Lajos Levente
T N/A A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
T N/A Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid

Csíky Lajos

Típus Title Year Contributor
T N/A Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila

eleve elrendelés (predestinatio)

Típus Title Year Contributor
P Research article Megbánó Isten - változó Isten 2010 Balogh Csaba
T N/A A szabad akarat és eleve elrendelés kérdésköre az első századtól napjainkig három közismert vita fényében 2015 Tárkányi István Attila
P Research article A predestináció tana a missziói munkában 1970 Imre Lajos
T N/A Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő

liberalizmus

Típus Title Year Contributor
T N/A A liberális és racionális teológia a XIX. század második felében Erdélyben 2013 Dénes Lajos Levente
P Research article Adatok a magyar protestáns Baldácsy alapítvány történetéhez 2020 Rezi Elek
T N/A Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
P Research article Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Research article Kovács Albert (1838–1904) teológiai szabadelvűségének forrásai 2021 Bodnár Lajos
T N/A Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
P Research article A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme 2012 Kovács Ábrahám
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád

magyar teológiatörténet

Típus Title Year Contributor
T N/A Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
P Research assessment Transzilvanista kálvinizmus. A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológia történetben. Összefoglalás 2023 Juhász Ábel

protestáns teológia

Típus Title Year Contributor
T N/A Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
P Collection of studies Despre lucruri prea minunate 2023 Balogh Csaba
P Bibliography Másodkézből 2008 Kozma Zsolt
P Foreword Prefață 2023 Balogh Csaba
P Bibliography A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig 2008 Kozma Zsolt

szabad akarat

Típus Title Year Contributor
T N/A A szabad akarat kérdése az egyházatyáktól Tavaszy Sándor és Török István koráig 2016 Bíró Botond
P Monograph Kálvin és Khrüszosztomosz "párbeszéde" a szabad akaratról az Institutióban 2017 Papp György
T N/A A szabad akarat és eleve elrendelés kérdésköre az első századtól napjainkig három közismert vita fényében 2015 Tárkányi István Attila
T N/A A keresztyén szabadság Pál apostol Galatákhoz írt levele alapján 2017 Derzsi Anita Izabella
P Short note Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban 2016 Papp György

új-ortodoxia

Típus Title Year Contributor
T N/A A református új ortodoxia és a liberális teológia vitája a 19. század második felében 2019 Nagy Dávid
T N/A Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila