Wagner Henrietta kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

ének

Típus Title Year Contributor
T N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
T N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Short note Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
T N/A A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
T N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
P Research article Régi-új énekek 2018 Benkő Timea

énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
T N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Research article Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Research article Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Report Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba

felmérés

Típus Title Year Contributor
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta

gyülekezeti éneklés

Típus Title Year Contributor
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
T N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
T N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
T N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente

Magyar Református Énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
P Research article A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István
T N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Research article A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria
P Review A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Péter Éva

Marosi Református Egyházmegye

Típus Title Year Contributor
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1819-es év első felében 2022 Alföldi-Lakatos György
T N/A Vizitáció a Marosi Református Egyházmegyében 1799-1800 között 2017 Szabó-Salánki Tibor
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1816-os év első felében 2022 Balogh Dávid
T N/A Vizitáció a Marosi Református Egyházmegyében 1791 2017 Csegezi Zsolt Dezső
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1824-es évekből 2022 Juhos Barnabás Attila
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1793-1794 között 2015 Demeter Szabolcs István
T N/A A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei 1797-1798 2015 Kádár Zoltán János
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1821-es év első felében 2022 Orbán Attila
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1787-1789 között 2014 Fehérvári István Csaba
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1807-1808 között 2022 Varga Árpád-Péter
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1818-as év második felében 2023 Czéczei Tamás-Lóránd
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1788-1789 között 2014 Bálint István
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1776-1778 között 2016 Kis Bálint
T N/A A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből 2023 Szabó Zoárd Attila
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1809-1810 2020 Kondor Ádám
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1774. október 15-1777. január 7. 2015 Kovács László
T N/A A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1760-1761 2014 Fehér Attila
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1811-ből 2020 Szabó László-Loránd
T N/A Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila