Wagner Henrietta kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

ének

Típus Title Year Contributor
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Short note Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
T N/A A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
T N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
P Research article Régi-új énekek 2018 Benkő Timea
T N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
T N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente

énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
T N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Research article Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Report Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
T N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Research article Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta

felmérés

Típus Title Year Contributor
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta

gyülekezeti éneklés

Típus Title Year Contributor
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
T N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
T N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
T N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád

Magyar Református Énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
T N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Research article A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria
P Review A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Péter Éva
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
P Research article A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István

Marosi Református Egyházmegye

Típus Title Year Contributor
T N/A A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei 1762-1763 között 2016 Tarr Csaba
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1792-ből 2015 Mészáros Mihály Immánuel
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1780-1782 között 2015 Nagy Hunor Ferencz
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1766. december 2.-1768. január 29. 2015 Köblös Lehel
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1795-1796 között 2015 Bíró Alpár
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1771-1772 között 2013 Székely Róbert Imre
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1783-1785 között 2014 Szövérfi Mihály
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1801-1802 között 2021 Mátyási Gerda Georgina
T N/A A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1732.11.12.-1735.01.28. 2012 Köblös Lehel
P Research article Esperesi vizitációk a Marosi Református Egyházmegyében az impériumváltástól 1927-ig 2018 Berekméri Árpád Róbert
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1809 2020 Nagy Tibor
T N/A A Marosi Református Egyházmegye 1815-ben írott vizitációs jegyzőkönyveinek feldolgozása és értelmezése 2022 Baciu Marius-Alexandru
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1817-es év végén és az 1818-as év elején 2022 Gerendi Győző
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1813-1814 között 2019 Ilyés Hunor István
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1820-as év végétől az 1821-es év elejéig 2022 Majos Zoltán
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1822-es év második felében 2022 Vajda Szabolcs
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1803 2018 Varga Árpád-Péter
T N/A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1823-as év első felében 2022 Zoltán Mihály Szabolcs