Wagner Henrietta kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

ének

Típus Title Year Contributor
S N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
S N/A A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
P Szaktanulmány Régi-új énekek 2018 Benkő Timea

énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
S N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Szaktanulmány Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Szaktanulmány Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Beszámoló Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba

felmérés

Típus Title Year Contributor
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta

gyülekezeti éneklés

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
S N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente

Magyar Református Énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István
S N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Szaktanulmány A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria
P Recenzió, kritika A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Péter Éva

Marosi Református Egyházmegye

Típus Title Year Contributor
S N/A Vizitáció a Marosi Református Egyházmegyében 1799-1800 között 2017 Szabó-Salánki Tibor
S N/A A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1760-1761 2014 Fehér Attila
S N/A Vizitáció a Marosi Református Egyházmegyében 1791 2017 Csegezi Zsolt Dezső
S N/A Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1793-1794 között 2015 Demeter Szabolcs István
P Szaktanulmány Az 1922. évi egyetemes egyházi adó bevezetése és közvetlen következménye a Marosi Református Egyházmegyében 2017 Berekméri Árpád Róbert
S N/A A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei 1797-1798 2015 Kádár Zoltán János
S N/A A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei az 1815-ös év első felében 2022 Andrási Zoltán-Sándor
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1787-1789 között 2014 Fehérvári István Csaba
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1817-es év első felében 2022 Dósa Anett Beáta
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1788-1789 között 2014 Bálint István
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1820-as év első felében 2022 Lakatos Nándor
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1809-1810 2020 Kondor Ádám
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvez az 1822-es év első felében 2022 Szabó László-Loránd
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1823-as év második felében 2022 Varga Tamás Sándor
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1811-ből 2020 Szabó László-Loránd
S N/A Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
S N/A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1810–1811 között 2019 Bucsi Brigitta
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1792-ből 2015 Mészáros Mihály Immánuel