Wagner Henrietta kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

ének

Típus Title Year Contributor
S N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S N/A Ének-zene és lelki élet a magyar református gyülekezetekben (Esettanulmány) 2024 Debreczeni Júlia
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
S N/A A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
P Szaktanulmány Régi-új énekek 2018 Benkő Timea

énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Szaktanulmány Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
P Szaktanulmány Százéves az unitárius énekeskönyv 2024 Kovács Sándor
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Beszámoló Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
S N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Szaktanulmány Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba

felmérés

Típus Title Year Contributor
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta

gyülekezeti éneklés

Típus Title Year Contributor
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
S N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
S N/A Ének-zene és lelki élet a magyar református gyülekezetekben (Esettanulmány) 2024 Debreczeni Júlia
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta

Magyar Református Énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Péter Éva
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István
S N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Szaktanulmány A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria

Marosi Református Egyházmegye

Típus Title Year Contributor
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1813-1814 között 2019 Ilyés Hunor István
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1809 2020 Nagy Tibor
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1818-as év második felében 2023 Czéczei Tamás-Lóránd
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1776-1778 között 2016 Kis Bálint
S N/A A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből 2023 Szabó Zoárd Attila
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1774. október 15-1777. január 7. 2015 Kovács László
S N/A A Marosi Református egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1826-os évből 2024 Vass Áron Levente
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1803 2018 Varga Árpád-Péter
S N/A Vizitáció a marosi református egyházmegyében 1764-1766 között 2017 Tatár Ferenc
S N/A A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1760-1761 2014 Fehér Attila
S N/A A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből: Székelytompa, Székelymoson, Székelykál, Nagyernye, Székes 2024 Pál Orsolya
S N/A A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1768. november 29.-1770. február 5. 2015 Molnár Viktor Lajos
S N/A Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 2015 Ferenczi Zoltán
P Szaktanulmány Az 1922. évi egyetemes egyházi adó bevezetése és közvetlen következménye a Marosi Református Egyházmegyében 2017 Berekméri Árpád Róbert