Dávid Ferenc

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
P Research article Az unitárius reformáció nyomában 2017 Kovács Sándor
T BA Szakdolgozat Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
P Research article „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
T BA Szakdolgozat Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt

erdélyi unitárius egyház

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda
P Research article Százéves az unitárius énekeskönyv 2024 Kovács Sándor
P Research article Orbán Balázs és az Unitárius Egyház 2010 Kovács Sándor
P Research article Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
T MA Szakdolgozat Az unitárius konfirmáció történeti háttere, hitelvi alapjai és gyakorlati vetületei 2015 Szász Tünde
T BA Szakdolgozat A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
T BA Szakdolgozat Dr. Kovács Lajos püspök élete és munkássága 2015 Palkó Zalán Koppány
T TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Research article Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Research article Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században 2010 Kovács Sándor
T MA Szakdolgozat Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
T BA Szakdolgozat Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
P Research article „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
P Research article Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
T MA Szakdolgozat A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere 2011 Csécs Márton Lőrinc
T BA Szakdolgozat Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
T BA Szakdolgozat Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
T TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Research article A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Research article Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
T MA Szakdolgozat Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
T BA Szakdolgozat A Tavaszi Bimbók 2011 Major László
T BA Szakdolgozat Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
P Research article A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
T MA Szakdolgozat Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
T BA Szakdolgozat Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
T BA Szakdolgozat Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Research article Kriza János, a püspök 2011 Kovács Sándor
P Research article A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor
T MA Szakdolgozat Balázs Ferenc hit- és életfelfogása az "Új ember vallása" című kéziratos munkája alapján 2015 Jobbágy Mária Júlia
T BA Szakdolgozat Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében 2011 Mátéfi Timea
P Research article Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Research article Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
T BA Szakdolgozat A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd

Securitatea

Type Title Year Contributor
P Research article „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor