Imre Lajos (1888-1974) tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Gyakorlati teológia

Type Title Year Contributor
P Research article Imre Lajos (1888-1974) 1996 Adorjáni Zoltán
P Research article A gyakorlati teológia leíró és előíró jellege 2010 Kelemen Attila
P Research article Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013 2015 Kurta József Tibor

hitoktatás (katechézis)

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
T MA Szakdolgozat A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
T BA Szakdolgozat A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
T BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
T BA Szakdolgozat Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
T MA Szakdolgozat Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
T BA Szakdolgozat Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
T MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
T MA Szakdolgozat Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
T BA Szakdolgozat Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
T BA Szakdolgozat Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
P Research article O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos 2023 Somfalvi Edit
T BA Szakdolgozat Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
T MA Szakdolgozat Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
T BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
T MA Szakdolgozat A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
T MA Szakdolgozat A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
T BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
T BA Szakdolgozat A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
P Research article Imre Lajos (1888-1974) 1996 Adorjáni Zoltán
T MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
T MA Szakdolgozat Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
T BA Szakdolgozat A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
T BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
T MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
T BA Szakdolgozat A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella

oktatástörténet

Type Title Year Contributor
P Research article Nagy András (1899-1974) 1996 Kozma Zsolt
P Research article Málnási Bartók György (1882-1970) 1996 Gaal György
P Research article O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos 2023 Somfalvi Edit
P Research article Népoktatás a Küküllői Református Egyházmegyében 2017 Kolumbán Vilmos József
P Research article Gönczy Lajos (1889-1986) Molnár János
P Research article Pokoly József (1866-1933) 1996 Gálfy Zoltán
P Collection of studies Akik jó bizonyságot nyertek 1996 Kozma Zsolt
P Research article A Debreceni Református Kollégium partikulája Nagyharsányban 2019 Győri L. János
P Research article Juhász István (1915-1984) 1996 Buzogány Dezső
P Biography Vallomások Révész Imre
P Research article Kenessey Béla (1858-1918) 1996 Kozma Zsolt
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor
P Research article Nagy Géza (1887-1971) 1996 Balogh Béla
P Research article Nagy Károly (1868-1926) 1996 Hoop Froukje de
P Research article A kézdi egyházmegye tanítóinak fizetése 1780 és 1784 között 2021 Kolumbán Vilmos József
T BA Szakdolgozat Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért
P Research article Makkai Sándor (1890-1951) 1996 Adorjáni Zoltán
P Research article Molnár Albert (1849-1901) 1996 Kelemen Attila
P Research article Ábécédária (ábécéskönyvek) és olvasókönyvek a humanizmustól a reformációig 2018 Bernhard, Jan Andrea
P Research article Maksay Albert (1897-1971) 1996 Geréb Zsolt
P Research article Ravasz László (1882-1975) 1996 Kelemen Attila
P Research article Carmina gratulatoria hebraica és a hébernyelv-oktatás a Nagyváradi Református Kollégiumban 2021 Zsengellér József
T TDK Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
P Research article Imre Lajos (1888-1974) 1996 Adorjáni Zoltán
P Research article Kecskeméthy István (1864-1938) 1996 Molnár János
P Research article A felekezeti és a nem felekezeti középiskolát választó tanulók jellemzőinek vizsgálata Hargita megyében 2018 Tódor Imre
T BA Szakdolgozat Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között 2021 Biró István