A „Miatyánk” és az „Apostoli Hitvallás” fordítási kérdései

Contributor

Mindkét szövegezés egyaránt fontos az egyéni kegyesség gyakorlásában éppúgy, mint a gyülekezeti közösség használatában. A vizsgálódás azért időszerű, mert az 1998. évi új Ágendáskönyv: A Magyar Református Egyház istentiszteleti rendtartása a hagyományostól többé-kevésbé eltérő fordítást tartalmaz s ez mindmáig sok egyháztagot zavar mind imaéletében, mind pedig hite megvallásában.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Tőkés István: A „Miatyánk” és az „Apostoli Hitvallás” fordítási kérdései. In: Református Szemle 101.5 (2008), 519--523