„Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” 5Móz 4,9

Subtitle
Továbbadott hit a Deuteronomiumban

Protestáns hagyományunkban hangsúlyos tantétel a sola scriptura elve, azaz, hogy mind az egyházi tanításunknak mind a tanítás tettekbe átültetett megnyilvánulásainak bibliai alapja kell hogy legyen. Nem lehet ez másként a hitvallás esetében sem. Annak, hogy megvalljuk a hitünket nyilvánosan, pontokba szedetten kinyilvánítjuk az álláspontunkat vallási és abból kiindulva más, társadalmi téren, bibliai gyökere kell hogy legyen. Nemcsak a tartalomnak kell a Bibliából kiindulnia, hanem a a megvallott hit gyakorlatának is. A kutatásban konszenzus, hogy e téren a deuteronomista mozgalom csúcspontot képvisel, éppen ezért kézenfekvő innen kiindulva vizsgálni a kérdést. E tanulmány az Ószövetségben keresi a hitvallásosság bibliai gyökereit.

Kató Szabolcs Ferencz: „Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” 5Móz 4,9. Továbbadott hit a Deuteronomiumban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1 (2019), 41--62