Dán 12: Feltámadás

Subtitle
Forradalmi gondolat vagy „csak” üdvígéret?

A tanulmány a Dániel könyvében fellelhető feltámadás gondolatát teszi vizsgálat tárgyává. Az Ószövetség-tudományban általánosan elterjedt az a vélemény, mely szerint a személyes feltámadás gondolata először a Dániel könyvének apokaliptikus szakaszában jelenik meg. A konszenzus szerint tehát Dániel könyve Izrael túlvilághitének gyökeres változásáról tanúskodik. A kérdéses szövegrész vizsgálata azonban azt mutatja, hogy Dániel könyve nem egy általános, egész népet érintő feltámadás gondolatának első szövegtanúja, hanem sokkal inkább abban a hagyományban gyökerezik, mely Isten szabadítását a feltámadás motívumának segítségével írja le.

Kató Szabolcs Ferencz: Dán 12: Feltámadás. Forradalmi gondolat vagy „csak” üdvígéret?. In: Hegyen épült város. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből. (2016), 35--41

Content category