Erős Joó Béla kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

bűn

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
P Szaktanulmány Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében 2020 Papp Zsolt
P Recenzió, kritika Sándor Fazakas (Hg.) — Georg Plasger (Hg.): Geschichte erinnern als Auftrag der Versöhnung. Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung 2016 Kovács Krisztián
P Szaktanulmány Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság 2016 Kiss Jenő
S N/A A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány A bűn kollektív dimenziójának azonosítható sajátosságai a Szentírásban 2021 Bakos István

exegézis (szövegértelmezés)

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan
P Szaktanulmány Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Por és forgószél (Jób 42,1-6) 2019 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel
P Szaktanulmány „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét…” 2023 Éles Éva
P Szaktanulmány A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Lk 24,31 és a 2Tim 4,17 grammatikai megoldásainak háttere és üzenete 2019 Enghy Sándor
P Szaktanulmány A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Préd 3,1-15 - A fatalizmustól az istenfélelemig 2008 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Szaktanulmány A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány A kitaszított és kiválasztott 2019 Bustya Dezső
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György
P Szaktanulmány A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
P Szaktanulmány A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József

János 8

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla

törvény

Típus Title Year Contributor
S N/A A szabadság tökéletes törvényének gondolata Jakab levelében, egybevetve Pál apostol szabadság- és törvényértelmezésével 2019 Derzsi Anita Izabella
P Szaktanulmány Hit és törvény viszonya a Gal 2,15–4,7-ben 2015 Papp György
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Törvény vagy kegyelem? Kegyelem és törvény? 2016 Visky Sándor Béla
S N/A Jézus törvényértelmezése különös tekintettel Máté evangéliumára 2019 Szőcs Endre
P Szaktanulmány Az Isten törvényéről szóló tanítás Kálvin teológiájában, a dogmatika és az etika határán 2011 Papp György

újszövetségi exegézis

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Recenzió, kritika Ulrich Luz: Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments 2017 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Szaktanulmány Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel
P Szaktanulmány Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány Jézus és a samáriai asszony találkozása (Jn 4,1–42) 2017 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton