Gaál Botond kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

antropológia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva, Horváth Levente
S N/A Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
S N/A Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Szaktanulmány A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
S N/A Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
P Szaktanulmány Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra
S N/A Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla

emberi kapcsolatok

Típus Title Year Contributor
S N/A A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária
P Szaktanulmány A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond

hálózat-elmélet

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond

interdiszciplinaritás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A teológia mint „fölfelé nyitott” hittudomány 2018 Gaál Botond

teológia és természettudományok

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Teres Ágoston: Biblia és asztrológia. Mágusok és a csillagok Máté evangéliumában 2009 Bányai László
P Szaktanulmány A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Szaktanulmány A teológia mint „fölfelé nyitott” hittudomány 2018 Gaál Botond
P Szaktanulmány A párbeszéd szüntelen aktualitása 2018 Kulcsár Árpád

teremtés

Típus Title Year Contributor
S N/A Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány A világ teremtése 2007 Molnár János
P Szaktanulmány A párbeszéd szüntelen aktualitása 2018 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány The Nature of the Created Universe. A Survey of the Dialogue between Science and Theology by Roman Catholic, Anglican, Lutheran and Reformed Theologians 2012 Gaál Botond
P Szaktanulmány Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
S N/A Kreacionizmus? A teremtéstörténet apologetikus értelmezései és azok teológiai kritikája 2011 Berszán László
P Szaktanulmány A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány Megbánó Isten - változó Isten 2010 Balogh Csaba
S N/A A bibliai teremtés és természetképzetek mai ökoteológiai tükröződése 2021 Szőcs Előd
P Szaktanulmány Several Theological Considerations concerning the Creations vs. Evolution Debate 2009 Visky Sándor Béla
S N/A A teremtett világ védelmének időszerű teológiai és erkölcsi értékelése 2001 Szabó József Csaba
P Monográfia Kis dogmatika 1990 Ravasz László
P Szaktanulmány Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Az ószövetségi világkép és annak kálvini recepciója 2012 Kató Szabolcs Ferencz

természettudományok és vallás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Several Theological Considerations concerning the Creations vs. Evolution Debate 2009 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány A teológia és a természettudomány viszonyának időszerű modellje - unitárius nézőpontból 2010 Rezi Elek
P Szaktanulmány The Nature of the Created Universe. A Survey of the Dialogue between Science and Theology by Roman Catholic, Anglican, Lutheran and Reformed Theologians 2012 Gaál Botond

vallás és tudomány

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A teológia mint „fölfelé nyitott” hittudomány 2018 Gaál Botond

világegyetem

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány The Nature of the Created Universe. A Survey of the Dialogue between Science and Theology by Roman Catholic, Anglican, Lutheran and Reformed Theologians 2012 Gaál Botond