Gaál Botond kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

antropológia

Típus Title Year Contributor
T N/A Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
P Research article A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
P Research article Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Research article Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra
P Research article Nincs alibi a létben – újabb reflexiók Tavaszy aktualitását illetően 2023 Horváth Levente
T N/A Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Research article Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla
P Research article Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Research article „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva, Horváth Levente
P Research article Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! 2021 Éles Éva
P Research article „Isten halott.” De mi van az emberrel? 2023 Vitus-Bulbuk István
T N/A Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
T N/A Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Research article Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Research article A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Research article Emberkép a tükörneuronok fényében – Joachim Bauer alapján 2023 Albert Csilla

axióma

Típus Title Year Contributor
P Esszé „A semmiből egy új, más világot teremtettem” 2023 Gaál Botond

emberi kapcsolatok

Típus Title Year Contributor
P Research article A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
T N/A A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária

hálózat-elmélet

Típus Title Year Contributor
P Research article A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Research article Az egyház hálózati értelmezésének létjogosultsága és lehetséges következményei 2023 Beke Boróka

interdiszciplinaritás

Típus Title Year Contributor
P Research article A teológia mint „fölfelé nyitott” hittudomány 2018 Gaál Botond
P Research article Tavaszy Sándor írásmagyarázata 2023 Geréb Zsolt

teológia és természettudományok

Típus Title Year Contributor
P Review Teres Ágoston: Biblia és asztrológia. Mágusok és a csillagok Máté evangéliumában 2009 Bányai László
P Research article A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Research article A teológia mint „fölfelé nyitott” hittudomány 2018 Gaál Botond
P Esszé „A semmiből egy új, más világot teremtettem” 2023 Gaál Botond
P Research article A párbeszéd szüntelen aktualitása 2018 Kulcsár Árpád

teremtés

Típus Title Year Contributor
T N/A A bibliai teremtés és természetképzetek mai ökoteológiai tükröződése 2021 Szőcs Előd
P Research article Several Theological Considerations concerning the Creations vs. Evolution Debate 2009 Visky Sándor Béla
T N/A A teremtett világ védelmének időszerű teológiai és erkölcsi értékelése 2001 Szabó József Csaba
P Monograph Kis dogmatika 1990 Ravasz László
P Research article Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Research article Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Research article Az ószövetségi világkép és annak kálvini recepciója 2012 Kató Szabolcs Ferencz
T N/A „A tanítványok művelték és őrizték a kertet…” Tanítványság és teremtésvédelem – egy tábor programja 15–16 éveseknek 2023 Tóth Henrietta-Beatrix
T N/A Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Research article A világ teremtése 2007 Molnár János
P Research article A párbeszéd szüntelen aktualitása 2018 Kulcsár Árpád
P Research article The Nature of the Created Universe. A Survey of the Dialogue between Science and Theology by Roman Catholic, Anglican, Lutheran and Reformed Theologians 2012 Gaál Botond
P Research article Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Research article Uralom mint sáfárság 2023 Debreczeni István
T N/A Kreacionizmus? A teremtéstörténet apologetikus értelmezései és azok teológiai kritikája 2011 Berszán László
P Research article A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában 2020 Debreczeni István
P Research article Megbánó Isten - változó Isten 2010 Balogh Csaba