Kereskényi Sándor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

etnikai konfliktus

Típus Title Year Contributor
S N/A A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P N/A A jövevények 2002 Kereskényi Sándor

házasság

Típus Title Year Contributor
S N/A A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
S N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
P Szaktanulmány Boldogan éltek, míg meg nem haltak? 2012 Sógor Árpád
P Szaktanulmány A házasság a teremtés rendjében 2019 Czire Szabolcs
S N/A A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek 2018 Nagy Zsuzsanna
S N/A A nő és a férfi kapcsolata az újszövetségi levélirodalomban 2013 Petkes Csilla Ilonka
S N/A A lelkipásztor házassága és annak lehetséges válságai 2013 Bányai Béla László
P N/A Egyedül, vagy házasságban? 2004 Kereskényi Sándor
P Szaktanulmány Termékenységkultusz és paráznaság Hóseás próféciájában 2020 Magyar Norbert
S N/A A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
S N/A Hóseás próféta házassága társadalomtörténeti és teológiai összefüggésben 2019 Magyar Norbert
S N/A A férfi és a nő kapcsolata Jézus és Pál apostol etikai tanításában 2017 Szikszai Alexandra
S N/A A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
S N/A A jegyességtől a házasságig 2011 Demeter Márta
P Rövid szakcikk Életegység. Hannie és János „vegyes” házasságáról 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Kálvin János a házasságról, családról és szexualitásról 2018 Magyar Balázs Dávid
S N/A „Holtomiglan, holtáiglan” 2022 Nagy Eszter
S N/A A katechézis mint a keresztyén házasságra alkalmassá tevő eszköz 2018 Ilyés Tímea
S N/A Párkapcsolati nehézségek és a pár lelkigondozása 2017 Gombos Gábor József

hit

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A kereszténység és a posztmodern személyiség 2019 Tódor Csaba
P Szaktanulmány A szerencsétlenség mint Istenhez vezető út Simone Weil gondolkodásában 2023 Kovács Szabolcs
S N/A Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
S N/A Vallásosság, csak egy emberi szükséglet vagy annál több 2016 Benedek Csongor
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
S N/A Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
P N/A A terrorizmus kihívása – a hit válasza 2006 Kereskényi Sándor
P Szaktanulmány Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
P Szaktanulmány A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Juhász Tamás
S N/A „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” 2023 Horváth József
S N/A A hit, a remény és a szeretet fogalma C.S.Lewis-nál 2020 Baciu Marius-Alexandru
S N/A Az egyén szabadsága és annak korlátai 2018 Bíró Botond
P Recenzió, kritika Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Szaktanulmány A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit

idegen népek

Típus Title Year Contributor
P N/A A jövevények 2002 Kereskényi Sándor
P Szaktanulmány Oude en nieuwe profetie 2003 Balogh Csaba
P Szaktanulmány JHVH sztéléje. Idegen népekről szóló próféciagyűjtemények az Ószövetség prófétai irodalmában 2007 Balogh Csaba
P Monográfia The Stele of YHWH in Egypt 2009 Balogh Csaba
P Szaktanulmány De stèle van Jhwh in Egypte. De profetieën in Jesaja 18-20 over Egypte en Koesj 2009 Balogh Csaba
S N/A Prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2022 Jónás Norbert-Ferenc

migráció

Típus Title Year Contributor
P N/A Migráció, szórványosodás, misszió a zsidóságban és a keresztyénségben 2005 Kozma Zsolt
P Forráskiadvány Menekültügy, migráció 2016 Szűcs Ferenc, Juhász Tamás
P N/A A jövevények 2002 Kereskényi Sándor
P Szaktanulmány Népvándorlás. Isten vándorló népe a Szentírásban 2021 Kozma Zsolt

népvándorlás

Típus Title Year Contributor
P N/A A jövevények 2002 Kereskényi Sándor
P Szaktanulmány Népvándorlás. Isten vándorló népe a Szentírásban 2021 Kozma Zsolt

terrorizmus

Típus Title Year Contributor
S N/A Napjaink terrorizmusa és leküzdési perspektívák 2017 Elekes Zsolt