Gál Krisztián Rudolf kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

belmisszió

Típus Title Year Contributor
S N/A A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
S N/A Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
S N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
P Szaktanulmány Szolgálni szóval, betűvel és tettel 2021 Püsök Sarolta
S N/A Makkai Sándor püspök belmissziós elképzelései 2004 Tordai Tünde
P Szaktanulmány Az erdélyi CE Szövetség története a két világháború között 2007 Szász Zoltán
S N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
S N/A A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
S N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
S N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
S N/A A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán

előkészület

Típus Title Year Contributor
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

elvárás

Típus Title Year Contributor
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

gyermekkor

Típus Title Year Contributor
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

Ifjúsági Keresztyén Egylet (IKE)

Típus Title Year Contributor
S N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
S N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
S N/A Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
S N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József

ifjúsági misszió

Típus Title Year Contributor
S N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S N/A Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel
S N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
S N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
P Szaktanulmány Az ifjúsági istentisztelet és a benne rejlő lehetőségek 2013 Koppándi Botond Péter
S N/A Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
S N/A Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
S N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S N/A Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
S N/A „A tanítványok művelték és őrizték a kertet…” Tanítványság és teremtésvédelem – egy tábor programja 15–16 éveseknek 2023 Tóth Henrietta-Beatrix
S N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S N/A A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula

Igehirdető

Típus Title Year Contributor
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf
P Szaktanulmány Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Bibliográfia Az Igehirdető repertóriuma 2006 Szász Eszter Judit
P Szaktanulmány Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
P Szaktanulmány Ki prédikál? 2013 Literáty Zoltán

lelkigondozó

Típus Title Year Contributor
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf