Gál Krisztián Rudolf kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

belmisszió

Típus Title Year Contributor
S N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
S N/A Makkai Sándor püspök belmissziós elképzelései 2004 Tordai Tünde
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
S N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
S N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
S N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
P Szaktanulmány Szolgálni szóval, betűvel és tettel 2021 Püsök Sarolta
S N/A A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
S N/A Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor

előkészület

Típus Title Year Contributor
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

elvárás

Típus Title Year Contributor
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

gyermekkor

Típus Title Year Contributor
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

Ifjúsági Keresztyén Egylet (IKE)

Típus Title Year Contributor
S N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
S N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia

ifjúsági misszió

Típus Title Year Contributor
S N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
S N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
S N/A Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
S N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
P Szaktanulmány Az ifjúsági istentisztelet és a benne rejlő lehetőségek 2013 Koppándi Botond Péter
S N/A Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S N/A A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
S N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula

Igehirdető

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Ki prédikál? 2013 Literáty Zoltán
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf
P Szaktanulmány Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Bibliográfia Az Igehirdető repertóriuma 2006 Szász Eszter Judit
P Szaktanulmány Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő

lelkigondozó

Típus Title Year Contributor
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

lelkipásztor

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában. Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2020 Málnási Ferenc
S N/A Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
S N/A A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
S N/A A dinamikusan fejlődő vallási közösségek lelkészségi modelljeinek bibliai alapjai 2013 Molnár Imola
P Rövid szakcikk Viseljetek gondot magatokra! Lelkigondozás lelkipásztorok között 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
S N/A Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán