Józsa Bertalan kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

exegézis (szövegértelmezés)

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
P Szaktanulmány A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József
P Szaktanulmány Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan
P Szaktanulmány Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Por és forgószél (Jób 42,1-6) 2019 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel
P Szaktanulmány „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét…” 2023 Éles Éva
P Szaktanulmány A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Lk 24,31 és a 2Tim 4,17 grammatikai megoldásainak háttere és üzenete 2019 Enghy Sándor
P Szaktanulmány A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Préd 3,1-15 - A fatalizmustól az istenfélelemig 2008 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Szaktanulmány A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány A kitaszított és kiválasztott 2019 Bustya Dezső
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György

János evangéliuma

Típus Title Year Contributor
S N/A A predikatív én-mondások a János evangéliumában 2017 Józsa Bertalan
S N/A Paraklétosz-beszédek a János evangéliumában 2011 Molnár Éva
P Szaktanulmány Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan
S N/A A János 17. szerkezeti és tartalmi sajátosságai 2011 Dénes Lajos Levente

Jézus én-mondásai

Típus Title Year Contributor
S N/A A predikatív én-mondások a János evangéliumában 2017 Józsa Bertalan

kenyér

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan

képes beszéd

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan

megszentelődés

Típus Title Year Contributor
S N/A "Ha lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint" 2014 Józsa Bertalan
P Szaktanulmány Megszentelés 2021 Juhász Tamás

metafora

Típus Title Year Contributor
S N/A A predikatív én-mondások a János evangéliumában 2017 Józsa Bertalan
P Szaktanulmány Rain, dew, flourishing plants as images of monolatry and righteousness 2021 Kató Szabolcs Ferencz
P Szaktanulmány Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan
P Esszé A metafora halála 2023 Nagy Norbert
S N/A Hóseás próféta házassága társadalomtörténeti és teológiai összefüggésben 2019 Magyar Norbert
P Szaktanulmány Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán

Szentlélek

Típus Title Year Contributor
S N/A Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
P Szaktanulmány The Holy Spirit as the Mother of the Son? 2009 Pásztori-Kupán István
S N/A "Ha lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint" 2014 Józsa Bertalan
S N/A Paraklétosz-beszédek a János evangéliumában 2011 Molnár Éva
S N/A Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt
S N/A Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
S N/A Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
S N/A A karizmatikus mozgalom néhány sajátossága 2012 Barta István Zsolt