Antonya Ilona kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

emberi méltóság

Típus Title Year Contributor
S N/A A modernkori rabszolgaság, mint az emberi méltóság elleni bűn 2019 Antonya Ilona
S N/A A megigazulástan és az emberi jogok kapcsolata napjainkban 2001 Ander Hilda Piroska

etika

Típus Title Year Contributor
S N/A Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése 2020 Dénes Erzsébet
P Monográfia A keresztyén etika alapelemei 2010 Visky Sándor Béla
S N/A A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
P Szaktanulmány Transformational Aspects of John Calvin’s Social Ethos 2010 Sawyer, Frank
P Beszámoló Doktori címet szerzett Papp C. Zsolt 2020 Adorjáni Zoltán
P Recenzió, kritika Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő 2020 Rezi Elek
P Recenzió, kritika Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve 2017 Rezi Elek
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás 2015 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
S N/A Keresztyén tökéletesség? 2020 Dósa Anett Beáta
P Szaktanulmány Isten integritása és a keresztyén integritás 2015 Kállay Dezső
S N/A Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
P Szaktanulmány A béranyaság helyzete Romániában 2019 Visky Sándor Béla
S N/A Az eutanázia unitárius erkölcsi és teológiai vizsgálata 2001 Kádár Attila
P Szaktanulmány Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
S N/A A modernkori rabszolgaság, mint az emberi méltóság elleni bűn 2019 Antonya Ilona
P Szaktanulmány Társadalometikai kihívások, dilemmák, tanulságok a koronavírus-járvány idején 2021 Rezi Elek
P N/A Élni és élni hagyni 2006 Seldenrijk, Ruth
P Recenzió, kritika Jonathan Sacks: Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis 2020 Márton János
P Bírálat Reinhold Niebuhr társadalometikájának aktualitása 2020 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány "Ha bűnöket látunk, nincs annál veszedelmesebb járvány" 2019 Magyar Balázs Dávid
P Szaktanulmány A globalizáció kihívásai – keresztyén társadalometikai válaszok 2019 Rezi Elek
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé 2015 Visky Sándor Béla
S N/A A magzati élet védelmének unitárius teológiai és etikai értékelése 2020 Tamási Noémi
P Esszé Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
S N/A Az ökoteológia aktuális kérdései az egyházi nyilatkozatok fényében 2017 Végh Nimród Zoltán
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
S N/A A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
P Szaktanulmány A család értékőrző és értékközvetítő funkciói 2017 Rezi Elek
S N/A Kálvin gazdasági etikája 2000 Gáspár Zoltán
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika 2021 Sógor Géza
S N/A Genetika és az emberi klónozás 2018 Szász Zoltán
P Kézirat Suffering and doing good 2021 Éles Éva
P N/A Gondozás az élet végső szakaszában 2006 Goedhart, Kees
P Szaktanulmány Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében 2020 Papp Zsolt
P Kutatási összefoglaló Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában. Összefoglalás 2020 Papp Zsolt
P Szaktanulmány A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika. Útkészítés és bevonulás 2016 Mórocz Bora
P Szaktanulmány Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás 2015 Papp György
S N/A Felelősségünk a teremtett világért 2020 Jakab Emese
P Szaktanulmány A krisztusi szeretet etikája és az igazságosság relatív társadalmi lehetőségei Reinhold Niebuhr szemléletében 2014 Papp Zsolt
S N/A A homoszexualitás keresztyén etikai értelmezése 2016 Oláh Ferencz Krisztián
P Szaktanulmány Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György
S N/A Az erkölcsi cselekvés nevelési feltételei 2003 László Lehel Bendeguz
P Szaktanulmány Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva

liturgia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly