Orbán István Dániel kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

erdélyi református egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A kézdi egyházmegye tanítóinak fizetése 1780 és 1784 között 2021 Kolumbán Vilmos József
S N/A Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között 2021 Biró István
S N/A Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
S N/A Vizitációs jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1744-1748 között 2012 Csákány Antal László
S N/A A lupényi református egyházközség története kezdetektől 1962-ig 2011 Tolnai János Bálint
S N/A Vizitációs jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1782-1784 között 2011 Elek Arnold
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
S N/A Báthory Gábor egyházpolitikája 2016 Pop Péter Ádám
S N/A Vizitációs jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1766-1768 között 2012 Éles Ferenc István
S N/A A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 2011 Kiss Szabolcs
S N/A Vizitációs Jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1788-1790 között 2011 Szabó Gergely Levente
S N/A Váratlan fordulat 2021 Biró István
S N/A A Széki Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve, 1794-1800 2011 Lukács Vilmos István
S N/A Vizitációs jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1763-1765 között 2012 Tokár Sándor Levente
S N/A A Széki Református Egyházmegye vagyonösszeírása 1754 2011 Bartha Aladár
S N/A A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyve 2011 Orbán István Dániel

gyülekezettörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A A Hagymásláposi Református Egyházközség története az 1848-as Szabadságharctól az I. Világháborút követő Trianoni Békediktátumig 2024 Almasi Blanka
S N/A A Jákótelki Református Egyházközség története 2018 Vincze István
S N/A A maksai református templom története 2016 Csürös Róbert Gyula
S N/A A Szilágyperecsenyi Református Egyházközség mindennapjai, különös tekintettel a XIX. Századra 2015 Ádám Zsolt
S N/A A Magyardécsei Református Egyházközség kialakulása 2011 Márton Zoltán Barna
S N/A A Székelykocsárdi Református Egyházközség élete az első világháború idején 2019 Csegezi Zsolt Dezső
S N/A A Széki Református Egyházözség története 2018 Szabó-Elek Zsolt
S N/A A Bacai Református Egyházközség története 2014 Székely Szabolcs
S N/A Az Árpástói Református Egyházközség története 2013 Márton Zoltán Barna
P N/A Ecclesiae desolatae: Bunyaszekszárd 2002 Higyed István
S N/A Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
S N/A A Felsőboldogfalvi Református Egyházközség története 1894-től 1900-ig 2017 Lajos József
S N/A A havadi egyházközség története 2015 Csalóka Ernő
S N/A A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1732.11.12.-1735.01.28. 2012 Köblös Lehel
S N/A A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
S N/A A Felsőboldogfalvi Református Egyházközség története a két világháború között 2019 Lajos József
S N/A A Bánffyhunyadi Egyházközség története 2018 Adorján Dénes
S N/A Az Erdőfülei Református Egyházközség története 1913-1947 között 2013 Simon Barna
S N/A A lupényi református egyházközség története kezdetektől 1962-ig 2011 Tolnai János Bálint
P N/A Milyen vagy ausztráliai magyar református egyház? 2002 Veres Kovács Attila
S N/A A Szilágysámsoni Református Eegyházközség története a két világháború között 2023 Domokos Attila-Zsolt
S N/A A Székelyvajai Református Egyházközség története 2020 Andrási Zoltán-Sándor
S N/A A marosludasi egyházközség története 2016 Domokos Norbert István
S N/A A Bánffyhunyadi Egyházközség története 2015 Adorján Dénes
S N/A A Györgyfalvi Református Egyházközség története 2012 Nagy István Zoltán
S N/A A sóváradi református gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvének feldolgozása 2020 Tatár Ferenc
S N/A A Papolci Református Egyházközség története a két világháború között 2019 Kelemen Álmos
S N/A A Székelytompai Református Egyházközség története 2016 Szövérfi Mihály
S N/A A türkösi egyházközség megalakulása 2013 Bencze Nimród
S N/A A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyve 2011 Orbán István Dániel
S N/A A Reménység Háza története 2021 Gegő Csenge Beáta

Magyarláposi Református Egyházközség

Típus Title Year Contributor
S N/A A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyve 2011 Orbán István Dániel

presbitériumi jegyzőkönyv

Típus Title Year Contributor
S N/A A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyve 2011 Orbán István Dániel
S N/A A sóváradi református gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvének feldolgozása 2020 Tatár Ferenc