Graaf, G. Henk van de kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Biblia

Típus Title Year Contributor
P N/A Az igei pont 2006 Békési Sándor
P Szaktanulmány A Biblia és a természettudományos hipotézisek 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Egyéni és családi bibliaolvasás Hollandiában 2014 Graaf, G. Henk van de
S N/A A biblioterápia és a „Biblia-terápia” 2022 Bíró Beatrix
P Szaktanulmány Közel a Bibliához 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A nyelv változik, az Ige marad. Magyar bibliafordítások 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.” 2022 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A biblioterápia és a "bibliaterápia" 2023 Bíró Beatrix
P Monográfia A Váradi Biblia 1947 Musnai László
P Szaktanulmány Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 2022 Kurta József Tibor

bibliaolvasás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Hogyan olvasunk? 2018 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Egyéni és családi bibliaolvasás Hollandiában 2014 Graaf, G. Henk van de

holland kultúra

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egyéni és családi bibliaolvasás Hollandiában 2014 Graaf, G. Henk van de

holland-magyar kapcsolatok

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Hatvan éve alakult a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat (1957–2017) 2018 Hermán János
P Szaktanulmány Das Stammbuch (Album Amicorum) des siebenbürgischen Studenten Sámuel B. Köpeczi, angelegt während seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker (1770–1772) 2021 Postma Ferenc
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Útban Trianon felé 2018 Aalders, Maarten Johan
P Szaktanulmány Miskotte, a magyar gyermekek holland pártfogója 2012 Hermán János
P Szaktanulmány A Temesvári Magyar Dalárda hágai aranyérme a férfikórusok 1928-as nemzetközi versenyén 2017 Hermán János
P Szaktanulmány Egyházi kapcsolatok Erdély és Hollandia között holland protestáns szempontból: misszió, ökumené vagy prozelitizmus? 2018 Beek, Fopkje Ruchama van de
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
P Beszámoló Erdélyi református lelkipásztorok a kommunizmus idején – holland szemmel 2013 Graaf, G. Henk van de
P Szaktanulmány Kuyper Ábrahám egykori látogatása Bukarestben, Budapesten és magyarra fordított műveinek 1962-es elégetése Kolozsváron 2017 Hermán János
P Szaktanulmány Kaposi Sámuel 2020 Ledán M. István
P Szaktanulmány Magyar protestáns menekültek pásztorolása a nyugat-európai államokban 1944-től 1956-ig 2018 Hermán János
P Szaktanulmány Mint alkalmas eszköz… 2021 Graaf, G. Henk van de
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
P Beszámoló Hollandiából Erdélybe, Erdélyből Hollandiába peregrináló teológusok találkoztak Kolozsváron 2018 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Hollanditis, magyaritis?! 2012 Graaf, G. Henk van de
P Beszámoló Postma Ferenc és Erdély kapcsolata 2021 Ősz Sándor Előd

Hollandia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egyéni és családi bibliaolvasás Hollandiában 2014 Graaf, G. Henk van de
P Szaktanulmány Magyar protestáns menekültek pásztorolása a nyugat-európai államokban 1944-től 1956-ig 2018 Hermán János
P Szaktanulmány In tantis mundi tumultibus... De vroegste album-bijdragen van Hongaren uit Franeker: Vijf inscripties in het Album Amicorum van Michaël Corvinus (1624) 2011 Postma Ferenc
P Szaktanulmány Hatvan éve alakult a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat (1957–2017) 2018 Hermán János
P Szaktanulmány Hollanditis, magyaritis?! 2012 Graaf, G. Henk van de

hollandiai református egyházak

Típus Title Year Contributor
P N/A Egység az egyházban: ajándék és feladat 2006 Sawyer, Frank
P Szaktanulmány Mint alkalmas eszköz… 2021 Graaf, G. Henk van de

hollandiai vendéghallgatók

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
K N/A Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
P Beszámoló Erdélyi református lelkipásztorok a kommunizmus idején – holland szemmel 2013 Graaf, G. Henk van de
K N/A Ida Eldering vizsgázik
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
K N/A Henk van de Graaf doktori fogadalomtétele
P Szaktanulmány Mint alkalmas eszköz… 2021 Graaf, G. Henk van de

Németalföldi Románia-Tanács Alapítvány

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Mint alkalmas eszköz… 2021 Graaf, G. Henk van de

peregrináció

Típus Title Year Contributor
S N/A Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Beszámoló Hollandiából Erdélybe, Erdélyből Hollandiába peregrináló teológusok találkoztak Kolozsváron 2018 Balogh Csaba