Füstös Paul-Gabriel kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyházi éneklés

Típus Title Year Contributor
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
P Szaktanulmány A mester árnyékában – Ádám Jenő élete, munkássága és egyházzenei kompozíciói 2021 Péter Éva
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
S N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel
S N/A A zene jelentősége az egyén és a gyülekezeti közösség lelki életében 2020 Csomós Júlia
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány A magyar reformátori istentisztelet kontúrjai Huszár Gál rubrikáiban (1560/61) 2022 Karasszon Dezső

egyházzene

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
S N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
P Szaktanulmány Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Ideális és torz 2007 Kovács László Attila
P Szaktanulmány A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria

énekkar

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Temesvári Magyar Dalárda hágai aranyérme a férfikórusok 1928-as nemzetközi versenyén 2017 Hermán János
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
S N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel
P Szaktanulmány A Szilágycsehi Református Dalárda története 2019 Orosz Otília Valéria

Kolozsvári Református Kollégium

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
P Szaktanulmány Egy „elismert rossz ember” viszontagságai a reformkori Kolozsvári Református Kollégiumban 2011 Adorjáni Anna
S N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel
P Monográfia A Kolozsvári ev. ref. collegium története 1905 Török István