Lovas Borbála kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

igehirdetés (prédikáció)

Típus Title Year Contributor
P Bírálat Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán M. János
P Szaktanulmány Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Recenzió, kritika Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Szaktanulmány A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
P Szaktanulmány Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
P Recenzió, kritika Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
P Szaktanulmány „Az táncz nincsen hitből” 2022 Kavecsánszki Máté
S N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Szaktanulmány Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
S N/A Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Szaktanulmány Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 15.11 2004
S N/A A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Szaktanulmány Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 1.1 1990
P Rövid szakcikk Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
P Rövid szakcikk Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
P Rövid szakcikk Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 25.6 2014
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Igehirdetés (prédikáció) A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Szaktanulmány Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Recenzió, kritika Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Szaktanulmány Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
S N/A Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
P Szaktanulmány Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Szaktanulmány A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
S N/A A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Recenzió, kritika Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond
P Szaktanulmány Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
P Recenzió, kritika Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
S N/A A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Szaktanulmány Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
S N/A A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Szaktanulmány Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 2.5 1991
P Szaktanulmány Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
P Rövid szakcikk Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
P Recenzió, kritika Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója 2012 Pap Géza
P Szaktanulmány Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Szaktanulmány „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin