Lovas Borbála kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

igehirdetés (prédikáció)

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
P Szaktanulmány Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Igehirdetés (prédikáció) Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
S N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Igehirdetés (prédikáció) Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
S N/A Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid
S N/A A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 1.1 1990
P Szaktanulmány Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Rövid szakcikk Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
P Rövid szakcikk Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
P Rövid szakcikk Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
P Szaktanulmány Predicarea narativă ca instrument pentru încântarea auditoriului 2023 Koppándi Botond Péter
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 25.6 2014
P Igehirdetés (prédikáció) A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Recenzió, kritika Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Recenzió, kritika Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Szaktanulmány Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Szaktanulmány Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
S N/A Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
S N/A A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Igehirdetés (prédikáció) Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
S N/A A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Szaktanulmány Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
S N/A A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Szaktanulmány „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 2.5 1991
P Szaktanulmány Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
P Szaktanulmány Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Szaktanulmány Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
P Rövid szakcikk Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Recenzió, kritika Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond
P Recenzió, kritika Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád
P Recenzió, kritika Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója 2012 Pap Géza
P Szaktanulmány Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye 2013 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Szaktanulmány Valóságos-e az isteni hang 2016 Visky Péter
P Igehirdetés (prédikáció) Az "akkor" – most van 2009 Koppándi Botond Péter
P Igehirdetés (prédikáció) Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
S N/A A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István