Czire Szabolcs kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

álom

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Jung álomértelmezése és az álmok jelentősége a gyászfolyamatban 2017 Ledán M. István
P Esszé A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020 Ledán M. István
P Szaktanulmány Transzállapot a Bibliában 2013 Czire Szabolcs
P Szaktanulmány Bibliai álmok feldolgozási lehetőségei a katekézisben 2017 Ledán M. István
P Recenzió, kritika Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre

arám nyelv

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Elói (Mk) vagy Éli (Mt) lámá sabaktáni? 2017 Czire Szabolcs

Belzebub

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Szövetség a démonok fejedelmével? 2018 Czire Szabolcs

bölcsesség

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány "Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" 2011 Czire Szabolcs

démonok

Típus Title Year Contributor
S N/A A sátán az Ószövetségben 2011 Hideg István
S N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
S N/A A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
P Szaktanulmány Szövetség a démonok fejedelmével? 2018 Czire Szabolcs

epifánia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Transzállapot a Bibliában 2013 Czire Szabolcs

eszkatológia

Típus Title Year Contributor
S N/A Az 1. és 2. Tesszalonikai levél összehasonlítása különösképpen az eszkatológiára való tekintettel 2011 Téglás Tibor Miklós
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Szaktanulmány "Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" 2011 Czire Szabolcs
P Szaktanulmány Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Szaktanulmány Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva
S N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Recenzió, kritika Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Recenzió, kritika Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
P Szaktanulmány Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
P Szaktanulmány Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
S N/A A jelen idejű Isten országa a történeti Jézus tanításában 2018 Magyari Zita Emese
P Szaktanulmány A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Esszé A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020 Ledán M. István
P Szaktanulmány Being a whole person in a broken world 2010 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám

extázis

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Transzállapot a Bibliában 2013 Czire Szabolcs

házasság

Típus Title Year Contributor
S N/A A férfi és a nő kapcsolata Jézus és Pál apostol etikai tanításában 2017 Szikszai Alexandra
S N/A A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
S N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
P Szaktanulmány Boldogan éltek, míg meg nem haltak? 2012 Sógor Árpád
P Szaktanulmány A házasság a teremtés rendjében 2019 Czire Szabolcs
S N/A A katechézis mint a keresztyén házasságra alkalmassá tevő eszköz 2018 Ilyés Tímea
S N/A Párkapcsolati nehézségek és a pár lelkigondozása 2017 Gombos Gábor József
S N/A A lelkipásztor házassága és annak lehetséges válságai 2013 Bányai Béla László
P N/A Egyedül, vagy házasságban? 2004 Kereskényi Sándor
P Szaktanulmány Termékenységkultusz és paráznaság Hóseás próféciájában 2020 Magyar Norbert
S N/A A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
S N/A A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek 2018 Nagy Zsuzsanna
S N/A A nő és a férfi kapcsolata az újszövetségi levélirodalomban 2013 Petkes Csilla Ilonka
S N/A A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
S N/A A jegyességtől a házasságig 2011 Demeter Márta
P Rövid szakcikk Életegység. Hannie és János „vegyes” házasságáról 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Kálvin János a házasságról, családról és szexualitásról 2018 Magyar Balázs Dávid
S N/A Hóseás próféta házassága társadalomtörténeti és teológiai összefüggésben 2019 Magyar Norbert

Jakab levele

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Isten integritása és a keresztyén integritás 2015 Kállay Dezső