Hol vagy, új ég és új föld?

Subtitle
Péter második levele és eszkatológiai tanítása
Contributor

Péter második levele fontos mondanivalóval, ugyanakkor szokatlan módon járul hozzá a bibliai eszkatológia megértéséhez. A levél egyértelműen azt üzeni, hogy ennek a világnak tűzben kell elpusztulnia azért, hogy új ég és új föld vegye át a helyét. Az Újszövetségben csak a Jelenések könyve beszél ilyen világosan az Úr napjának kozmikus következményeiről. A nagy végső tűzvészre vonatkozó kijelentés azonban irodalomritikai, szövegkritikai és teológiai kérdéseket is felvet. A tanulmányban ezeket a kérdéseket közelítjük meg úgy, hogy kitekintünk a levél keletkezésének körülményeire és feltérképezzük azt a teológiai vonulatot, amelynek szerves része a végső tűzvész motívuma.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Éles Éva: Hol vagy, új ég és új föld?. Péter második levele és eszkatológiai tanítása. In: Református Szemle 116.6 (2023), 557--581

Tartalom jellege