Bardócz-Tódor András kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

alternatív istentisztelet

Típus Title Year Contributor
S N/A Élménytársadalom és egyház 2017 Bardócz-Tódor András
S N/A Az afroamerikai prédikáció 2022 Ilkei Lóránd

csillagászat

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Teres Ágoston: Biblia és asztrológia. Mágusok és a csillagok Máté evangéliumában 2009 Bányai László
P Szaktanulmány Adalék az Énók könyve keletkezéséhez 2014 Bardócz-Tódor András

csillagászati naptár

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Adalék az Énók könyve keletkezéséhez 2014 Bardócz-Tódor András

egyházszociológia

Típus Title Year Contributor
S N/A A dinamikusan fejlődő vallási közösségek lelkészségi modelljeinek bibliai alapjai 2013 Molnár Imola
S N/A A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
S N/A Élménytársadalom és egyház 2017 Bardócz-Tódor András

élménytársadalom

Típus Title Year Contributor
S N/A Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
S N/A Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
S N/A Élménytársadalom és egyház 2017 Bardócz-Tódor András

Énok könyve

Típus Title Year Contributor
S N/A Jézus Krisztus, az Emberfia 2018 Moisza Arnold
P Szaktanulmány Adalék az Énók könyve keletkezéséhez 2014 Bardócz-Tódor András

etióp Énók könyve

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Adalék az Énók könyve keletkezéséhez 2014 Bardócz-Tódor András

ifjúságszociológia

Típus Title Year Contributor
S N/A Élménytársadalom és egyház 2017 Bardócz-Tódor András
S N/A Ifjúsági szubkultúrák jelenléte, egyházi megértése és hasznosítása 2011 Tófalvi Tamás
S N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S N/A Ifjúsági korszakváltás az erdélyi unitárius egyházban 2011 Fülöp Júlia
S N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
S N/A A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József

népi vallásosság

Típus Title Year Contributor
S N/A A nők szerepe az ókori Közel-Kelet és Izrael kultuszában 2020 Gábor Tímea
S N/A A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Szaktanulmány Világi piéták 2018 Bak Áron
P Szaktanulmány Jézus-mintázatok a népmesékben 2022 Bálint Péter
P Szaktanulmány "Ti kinek mondotok engem?" 2024 Füsti-Molnár Szilveszter
S N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
S N/A Temetéssel kapcsolatos népi vallásos rítusok és a temetési szertartás a hétfalusi evangélikusok gyakorlatában 2014 Lőrincz Imola
P Szaktanulmány A református népi vallásosság megnyilvánulásai az erdélyi temetési szertartásokon 2017 Somfalvi Edit
S N/A Jézus és a tömeg kapcsolata a szinoptikus evangéliumokban 2023 Karácsonyi József-Lehel
S N/A A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária
S N/A Élménytársadalom és egyház 2017 Bardócz-Tódor András
S N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány Era cultul oficial din Regatul Israel iahvist? 2023 Kató Szabolcs Ferencz

üdvösség

Típus Title Year Contributor
S N/A Az üdvözülés unitárius értelmezése 2015 Bardócz-Tódor András
P Szaktanulmány A teve és a tű foka 2024 Papp György
P Recenzió, kritika Wayne Morris: Salvation as praxis. A Practical Theology of Salvation for a Multi-Faith World 2015 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Az üdvösség definíciójának kérdése a vallásközi párbeszédben 2023 File Péter

unitárius teológia

Típus Title Year Contributor
S N/A A homoszexualitás múltja, jelene és perspektívái 2018 Gáspár Mónika
S N/A Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
S N/A Az üdvözülés unitárius értelmezése 2015 Bardócz-Tódor András
S N/A James Luther Adams élete és munkássága 2012 Vass Károly
S N/A "Hiszem az örökéletet" 2015 Benedek J. Csongor
P Tanulmánykötet Az Egység tükröződései 2014 Czire Szabolcs