Batizán Attila kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyház és misszió

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Stefan Paas: Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2015 2023 Batizán Attila

diaspóra

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Diaszpórakoncepciók a kortárs missziói teológiákban 2015 Batizán Attila

doktori értekezés

Típus Title Year Contributor
P Kutatási összefoglaló Az egyház mint diaszpóra. A diaszpóraegzisztencia ekléziológiai összefüggései és egy erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalai. Összefoglalás 2023 Batizán Attila

globalizáció

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Felelős döntések éghajlatunk védelméért. A párizsi globális klímaegyezmény és tanulságai 2016 Rezi Elek
P Szaktanulmány A globalizáció kihívásai – keresztyén társadalometikai válaszok 2019 Rezi Elek
P Szaktanulmány Diaszpórakoncepciók a kortárs missziói teológiákban 2015 Batizán Attila

misszió

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Missio Dei 2011 Lészai Lehel
P Szaktanulmány A judaizmus mint nem misszionáló vallás hit-népszerűsítő törekvései az újszövetségi korban 2021 Steiner József
P Monográfia The Concept of Mission in the Hungarian Reformed Church in Transylvania 2023 Horváth Levente
S N/A Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
P N/A Migráció, szórványosodás, misszió a zsidóságban és a keresztyénségben 2005 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Lelkület és misszió 2018 Szász Tibor András
P Szaktanulmány Ekléziológiai lehetőségek a posztmodernben: Lesslie Newbigin és a missziói ekléziológia 2011 Simon János
P Szaktanulmány A predestináció tana a missziói munkában 1970 Imre Lajos
P Recenzió, kritika Stefan Paas: Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2015 2023 Batizán Attila
S N/A A Nepáli khám-magarok közti misszió 2013 Bán Alpár
P Recenzió, kritika Michael Frost – Alan Hirsch: The Shaping of Things to Come: Innovation and Mission for the 21st Century Church 2020 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Erdélyi egyházi jövőkép 2018 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Missio Dei und die Sendung der Kirche. Systematisch-theologische Anregungen in der Perspektive von Karl Barth 2012 Weinrich, Michael
S N/A A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Interjú Az elveszett pásztor 2023 Sógor Árpád
P Monográfia Az egyház missziói munkája 1938 Makkai Sándor
P Szaktanulmány Élő hit, élő misszió 2020 Kulcsár Árpád

missziológia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A párbeszéd szüntelen aktualitása 2018 Kulcsár Árpád
S N/A Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel
P Recenzió, kritika Stefan Paas: Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2015 2023 Batizán Attila
S N/A A Nepáli khám-magarok közti misszió 2013 Bán Alpár
P Szaktanulmány A predestináció tana a missziói munkában 1970 Imre Lajos
P Beszámoló Isten embere és ember embere. A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont konferenciája 2023 Kiss Jenő, Horváth Levente
P Közlemény Batizán Attila doktori címet szerzett 2023 Adorjáni Zoltán
S N/A Misszió és gyülekezetépítés korunk gyülekezetében 2012 Cseh Zoltán
P Szaktanulmány A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában 2021 Steiner József
P Monográfia The Concept of Mission in the Hungarian Reformed Church in Transylvania 2023 Horváth Levente
P Kutatási összefoglaló Az egyház mint diaszpóra. A diaszpóraegzisztencia ekléziológiai összefüggései és egy erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalai. Összefoglalás 2023 Batizán Attila

református ekléziológia

Típus Title Year Contributor
P Kutatási összefoglaló Az egyház mint diaszpóra. A diaszpóraegzisztencia ekléziológiai összefüggései és egy erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalai. Összefoglalás 2023 Batizán Attila

szórvány

Típus Title Year Contributor
P Rövid szakcikk Mi a szórvány és hogyan keletkezik? 1940 Krizbai Miklós
P Rövid szakcikk A szórványlélek és szórványgyülekezet jellemvonásai 1940 Gara József
P Rövid szakcikk A szórványgondozás mint nevelés és tanítás 1940 Nagy Ödön
P Rövid szakcikk A szórványlekész 1940 Nagy Sándor
P N/A Ecclesiae desolatae: Krassófüzes 2005 Higyed István
P Rövid szakcikk A szórványmunka vonatkozásai 1940 Magyari Sándor
P Rövid szakcikk A református hit a szórványban 1940 Soós Lajos
P Rövid szakcikk Vallástanítás a szórványokban 1940 Genda János
P Rövid szakcikk Törekvések a szórványgondozás munkájára 1940 Nagy Lajos
P Szaktanulmány A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Tanulmánykötet A szórványmunka elvi és gyakorlati kérdései 1940 Imre Lajos
P Rövid szakcikk A Biblia a szétszórtságban levőkről és a szétszórtságban levőkhöz 1940 Magyari Vince, Járy Árpád
P Rövid szakcikk Az igehirdetés sajátos feladatai a szórványgyülekezetben 1940 Magyari Vince, Bereczky Sándor
P Rövid szakcikk Szórványpásztoráció 1940 Bereczky Sándor
P N/A Ecclesiae desolatae: Bégamonostor 2004 Higyed István