A feltámadás eszméje a második század fényében tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

feltámadás

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A feltámadás eszméje a második század fényében 2020 Csalai Adorján
P Szaktanulmány Dán 12: Feltámadás 2016 Kató Szabolcs Ferencz
P Szaktanulmány Bizonyítható-e történetileg Jézus feltámadása? 2018 Béres Levente
S BA Szakdolgozat Jézus feltámadása N. T. Wright szemléletében 2017 Béres Levente
S TDK A református új ortodoxia és a liberális teológia vitája a 19. század második felében 2019 Nagy Dávid
P Szaktanulmány A feltámadás kérdése az 1Kor 15,35-55 alapján, az ókeresztyénség értelmezésében és hitvitáiban 2015 Roukema Riemer
P Beszámoló Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató 2020 Peres Imre
P Szaktanulmány Jézus, az elaludtak első zsengéje 2021 Kató Szabolcs Ferencz
P Szaktanulmány A páli levelek eszkatológiájának néhány vonása a hellenisztikus sírszövegek kontextusában 2017 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat Feltámadáshitek az intertestamentális korban 2016 Adorján Dávid
P Szaktanulmány „Feltámadott az Úr bizonnyal!” 2023 Balázs Gergő
P Szaktanulmány „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Kutatási összefoglaló Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás 2020 Dézsi Csaba
S BA Szakdolgozat Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Szaktanulmány Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
S BA Szakdolgozat Az evangéliumi feltámadástörténetek különböző értelmezési módjai. Szakirodalmi jegyzetek a Will the Real Jesus Please Stand Up vitához 2013 Jobbágy Mária Júlia
S BA Szakdolgozat Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés 2021 Balázs Gergő
P Recenzió, kritika Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
S BA Szakdolgozat A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
P Szaktanulmány A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány A halál mint álom és alvás Nazianzi Gergely epigrammáiban 2016 Ledán M. István

korai egyház

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A feltámadás eszméje a második század fényében 2020 Csalai Adorján