Bizonyítható-e történetileg Jézus feltámadása?

Subtitle
Nicholas Thomas Wright szemléletének bemutatása
Contributor

Nicholas Thomas Wright az ezredforduló egyik legkiemelkedőbb újszövetséges teológusa, jelenleg a St. Andrews Egyetem kutatóprofesszora és doktoranduszainak irányítója, valamint Durham tiszteletbeli püspöke. Életét kettősség jegyében éli – ahogy maga vallja: a Szentíráson alapuló lelkészi szolgálat és a tudományművelés egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek. Tudományos munkásságában, így a feltámadás kérdésének vizsgálatában is a történeti kutatás módszerét alkalmazza, azaz történelmi vonatkozásban vizsgálja választott témáját.

Bibliográfiai hivatkozás

Béres Levente: Bizonyítható-e történetileg Jézus feltámadása?. Nicholas Thomas Wright szemléletének bemutatása. In: Református Szemle 111.2 (2018), 133--169