Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Caesareai Baszileiosz

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
S MA Szakdolgozat Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt

szentháromságtan

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt
P Monográfia Theodoret of Cyrus’s Double Treatise On the Trinity and On the Incarnation 2007 Pásztori-Kupán István
S BA Szakdolgozat Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
P Szaktanulmány Az immanens szentháromságtan 1970 Borbáth Dániel
S BA Szakdolgozat Augustinus Szentháromság-tana a De Trinitate című műve alapján 2023 Dombi Dóra
S BA Szakdolgozat Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
P Szaktanulmány A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén 2021 Opra Koppány
P Recenzió, kritika McDonald, Grantley: Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate 2023 Ilkei Lóránd
S MA Szakdolgozat Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
P Szaktanulmány A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban 2018 Geréb Miklós
S BA Szakdolgozat A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor

Szentlélek

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat "Ha lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint" 2014 Józsa Bertalan
S BA Szakdolgozat Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
P Szaktanulmány The Holy Spirit as the Mother of the Son? 2009 Pásztori-Kupán István
S BA Szakdolgozat Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
S MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
S BA Szakdolgozat A karizmatikus mozgalom néhány sajátossága 2012 Barta István Zsolt
S MA Szakdolgozat Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt
S BA Szakdolgozat Paraklétosz-beszédek a János evangéliumában 2011 Molnár Éva
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső