A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

csoda

Type Title Year Contributor
P Bírálat Opponensi vélemény Márton János A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere című doktori dolgozatáról 2018 Marjovszky Tibor
S BA Szakdolgozat A szinoptikus csodaelbeszélések lelkigondozói vonatkozásai 2013 Gáti Tibor Levente
P Szaktanulmány Ókori csodák, csodatevők és csodaelbeszélések 2022 Ledán M. István
S MA Szakdolgozat Csodaelbeszélések Lukács Evangéliumában 2011 Illyés Sándor
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton

exegézis (szövegértelmezés)

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány Por és forgószél (Jób 42,1-6) 2019 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A kitaszított és kiválasztott 2019 Bustya Dezső
P Szaktanulmány Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József
P Szaktanulmány Préd 3,1-15 - A fatalizmustól az istenfélelemig 2008 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
P Szaktanulmány A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan
P Szaktanulmány „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét…” 2023 Éles Éva
P Szaktanulmány Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György
P Szaktanulmány A Lk 24,31 és a 2Tim 4,17 grammatikai megoldásainak háttere és üzenete 2019 Enghy Sándor
P Szaktanulmány Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel
P Szaktanulmány Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton

Jézus csodái

Type Title Year Contributor
P Kutatási összefoglaló A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere. Összefoglalás 2018 Márton János-Miklós
P Bírálat Opponensi vélemény Márton János A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere című doktori dolgozatáról 2018 Marjovszky Tibor
P Szaktanulmány Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton

krisztológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme 2012 Kovács Ábrahám
P Szaktanulmány A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban 2018 Geréb Miklós
S BA Szakdolgozat Az Unitárius Káté Jézusra vonatkozó kérdései a modern Jézus-kutatás fényében 2005 Szabó Előd
P Szaktanulmány Az immanens szentháromságtan 1970 Borbáth Dániel
S MA Szakdolgozat A Zsidókhoz írt levél krisztológiájának ószövetségi exegézise és hermeneutikája 1998 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Szaktanulmány Paul Tillich krisztológiája 2016 Kozák Péter
P Szaktanulmány A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén 2021 Opra Koppány
S BA Szakdolgozat Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre

Márk 4

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton

recepciókritika

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton

újszövetség-kutatás

Type Title Year Contributor
P Bibliográfia D. dr. Pap Géza közleményei 2019 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Szerethető-e a történeti Jézus? 2016 Kustár György
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2010 Péter Csaba
P Szaktanulmány Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között 2015 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A történeti Jézus-kutatás újabb kori eredményei 2015 Koppándi Botond Péter
P Interjú A katolikus bibliatudomány nagy egyéniségei. Benyik György interjúja Joachim Gnilkával 2010 Benyik György
P Recenzió, kritika Klaus Berger klagt an 2017 Riemer Roukema
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: Neutestamentliche Studien 2015 Bekő István Márton
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2011 Bekő István Márton
P Recenzió, kritika Benyik György: Magyar Biblikusok Lexikona 2016 Geréb Zsolt
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata 2004 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Péter első levelének irodalomtörténeti és teológiai kérdései 2013 Geréb Zsolt

újszövetségi exegézis

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Jézus és a samáriai asszony találkozása (Jn 4,1–42) 2017 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt
P Recenzió, kritika Ulrich Luz: Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments 2017 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József