halál utáni élet

Type Title Year Contributor
P Esszé A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020 Ledán M. István
P Szaktanulmány A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
P Szaktanulmány Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva
P Szaktanulmány Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat A halálközeli élmények a keresztyén teológia mérlegén 2021 Begué Mátyás Eugene Victor
P Szaktanulmány Peres Imre: Pál apostol túlvilági látomásai. A 2Korinthus 5 és 12 exegézise 2018 Bányai László
P Szaktanulmány Az ember instabil és stabil állapota 2022 Simon Attila
P Szaktanulmány „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Szaktanulmány A páli levelek eszkatológiájának néhány vonása a hellenisztikus sírszövegek kontextusában 2017 Ledán M. István
P Szaktanulmány Întâlniri misterioase 2023 Éles Éva
P Recenzió, kritika Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
S BA Szakdolgozat Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
P Szaktanulmány Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
P Szaktanulmány Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba

köztes állapot

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István

lélek

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
S BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
S MA Szakdolgozat Platonista elemek Kálvin lélek halhatatlanságáról alkotott felfogásában 2023 Gáti Gábor
S MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
P Szaktanulmány Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István