énekeskönyv

Type Title Year Contributor
P Beszámoló Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
S BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
S MA Szakdolgozat A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
P Szaktanulmány Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
S MA Szakdolgozat A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente

könyvbemutató

Type Title Year Contributor
P Beszámoló Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
P Beszámoló Rendhagyó könyvbemutató és „Kálvin-maraton” 2015 Visky Sándor Béla
P Beszámoló Áhítat Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatóján 2012 Adorjáni Zoltán

Református Szemle

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Mindenek ellenére – gondolatok a 100 éves Református Szemle ószövetségi anyagához 2007 Marjovszky Tibor
P Recenzió, kritika A Református Szemle repertóriuma. 1908-2012- az irodalmi örökség, a belső térképek, az önfegyelem és az alázat könyve 2016 Kállay Dezső
P Alkalmi megemlékezés 100 éves a Református Szemle 2007 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia A Református Szemle repertóriuma 1908–2012 2015 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Az újszövetségi tudományok a százéves Református Szemlében 2007 Győri István
P Beszámoló A 109 éves Református Szemle 105 évfolyamának repertóriuma 2016 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló A 100 éves Református Szemle szerkesztőségének jubileumi nyílt ülése 2007 Adorjáni Zoltán
S TDK Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány A 100 éves Református Szemle liturgikai, himnológiai és homiletikai írásainak főbb vonásai 2007 Fekete Károly
P Beszámoló Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A Református Szemle indulása 2007 Bustya Dezső
P Mutató Református Szemle CXVI. évfolyam, 2023 2023 Név Nélkül
P Szaktanulmány A katekézisről és a lelkigondozásról a Református Szemle 100 évfolyamában 2007 Bodó Sára
P Recenzió, kritika Megjelent a Református Szemle repertóriuma A Református Szemle repertóriuma. 1908—2012. Összeállította Kozma Zsolt 2016 Papp György

repertórium

Type Title Year Contributor
P Beszámoló Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
P Közlemény Az Út repertóriuma: 1915–1944, 2001–2006. 2017 Bak Ágnes
P Recenzió, kritika Megjelent a Református Szemle repertóriuma A Református Szemle repertóriuma. 1908—2012. Összeállította Kozma Zsolt 2016 Papp György
P Recenzió, kritika A Református Szemle repertóriuma. 1908-2012- az irodalmi örökség, a belső térképek, az önfegyelem és az alázat könyve 2016 Kállay Dezső
P Bibliográfia A Református Szemle repertóriuma 1908–2012 2015 Kozma Zsolt
P Bibliográfia A Protestáns Szemle Repertóriuma 1998 Daragus Izabella
P Beszámoló A 109 éves Református Szemle 105 évfolyamának repertóriuma 2016 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia A Kálvinista Világ és a Kiáltó Szó repertóriuma 2003 Kozma Zsolt
P Bibliográfia Az Igehirdető repertóriuma 2006 Szász Eszter Judit

tárgymutató

Type Title Year Contributor
P Beszámoló Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba