hitoktatás (katechézis)

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S MA Szakdolgozat Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
S BA Szakdolgozat A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
S BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
S BA Szakdolgozat A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
S MA Szakdolgozat Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
S MA Szakdolgozat A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
S BA Szakdolgozat A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S BA Szakdolgozat Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
S MA Szakdolgozat Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
S BA Szakdolgozat Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S MA Szakdolgozat Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
S BA Szakdolgozat Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
S BA Szakdolgozat Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
P Szaktanulmány O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos 2023 Somfalvi Edit
S BA Szakdolgozat Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
S MA Szakdolgozat Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
S BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
S MA Szakdolgozat A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
S MA Szakdolgozat A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
S BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
S BA Szakdolgozat A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka

ifjúsági misszió

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
S MA Szakdolgozat A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
S MA Szakdolgozat Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S MA Szakdolgozat A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S MA Szakdolgozat Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S MA Szakdolgozat Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
S BA Szakdolgozat Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S MA Szakdolgozat A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
P Szaktanulmány Az ifjúsági istentisztelet és a benne rejlő lehetőségek 2013 Koppándi Botond Péter
S MA Szakdolgozat A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S MA Szakdolgozat Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
S MA Szakdolgozat A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S BA Szakdolgozat „A tanítványok művelték és őrizték a kertet…” Tanítványság és teremtésvédelem – egy tábor programja 15–16 éveseknek 2023 Tóth Henrietta-Beatrix
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél

ifjúsági munka

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
P Szaktanulmány Nagy István lelkipásztor (1916—2003) önéletrajza és publikációi 2016 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S MA Szakdolgozat A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S MA Szakdolgozat Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula

Z-generáció

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S BA Szakdolgozat Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet