Az igazságos Isten könyörülő Isten tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

igazságosság

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor

kegyelem

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Szaktanulmány Törvény vagy kegyelem? Kegyelem és törvény? 2016 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Kegyelem vagy természet? 2023 Bacsó István

krisztológia

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Az Unitárius Káté Jézusra vonatkozó kérdései a modern Jézus-kutatás fényében 2005 Szabó Előd
P Szaktanulmány Az immanens szentháromságtan 1970 Borbáth Dániel
S MA Szakdolgozat A Zsidókhoz írt levél krisztológiájának ószövetségi exegézise és hermeneutikája 1998 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Szaktanulmány Paul Tillich krisztológiája 2016 Kozák Péter
P Szaktanulmány A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén 2021 Opra Koppány
S BA Szakdolgozat Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
P Szaktanulmány A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme 2012 Kovács Ábrahám
P Szaktanulmány A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban 2018 Geréb Miklós

megigazulás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
P Szaktanulmány Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Tanulmánykötet Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén 2011 Benkő Timea
S BA Szakdolgozat Heinrich Bullinger: on Justification 2021 Józsa Tamás
P Szaktanulmány Paul Tillich és a reformátori megigazulástan 2018 Kozák Péter
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet
S BA Szakdolgozat Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
S BA Szakdolgozat Heinrich Bullinger: a megigazulás 2021 Józsa Tamás
P Szaktanulmány Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
S MA Szakdolgozat „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” 2023 Horváth József
P Szaktanulmány Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja 2012 Benkő Timea
S BA Szakdolgozat A megigazulástan és az emberi jogok kapcsolata napjainkban 2001 Ander Hilda Piroska
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Szaktanulmány Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben 2016 Geréb Zsolt

megváltás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
P Monográfia A váltság gondolata az Ótestamentumban 1945 Nagy András