A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

18. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Verstói György élete 2021 Tasnádi István
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Szaktanulmány Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
S BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Forráskiadvány Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
S MA Szakdolgozat Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Szaktanulmány Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Szaktanulmány Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
S MA Szakdolgozat The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Szaktanulmány Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor

felekezetközi kapcsolat

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese
S MA Szakdolgozat A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
S BA Szakdolgozat Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
P Szaktanulmány Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga

magyar reformáció

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében 2018 Sógor Géza
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Szaktanulmány Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István

reformáció

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma 2017 Simon János
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Monográfia A magyar reformáció és a magyar biblia 1929 Kecskeméthy István
P Tanulmánykötet Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Recenzió, kritika Korunk. Reformáció 500 2017 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat „Philosophia christi” Erasmus munkásságában 2017 Márton István
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István
P Szaktanulmány A mai 95 tétel 2017 Simon János
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit
P Tudománynépszerűsítő cikk A reformáció lényege 2001 Varga László
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében 2018 Sógor Géza
P Beszámoló Reformáció – eszmék, értékek, váradalmak. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciája a reformáció 500. jubileuma alkalmából 2017 Balogh Csaba
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2020 Pap Levente
S BA Szakdolgozat A szerzetesrendek szerepe a reformáció kialakulásában 2012 Papp Szabolcs
P Szaktanulmány Ábécédária (ábécéskönyvek) és olvasókönyvek a humanizmustól a reformációig 2018 Bernhard, Jan Andrea
P Szaktanulmány Zwingli 1970 Nagy Géza
P Recenzió, kritika Fekete Károly (szerk.): A reformáció debreceni emlékműve. 1517–1567–2017 2019 Ősz Sándor Előd
P Rövid szakcikk A reformáció lényege 2001 Varga László
S BA Szakdolgozat Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Recenzió, kritika Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516. 500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve 2016 Márton István
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a református egyházban 2017 Lészai Róbert
P Szaktanulmány Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán 2021 Magyar Balázs Dávid
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány Reformáció és modernitás 2017 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány A keresztyénség nem kötelesség, hanem lekötelezettség 2010 Kozma Zsolt
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a Barcaságban 2017 Borhács Dávid
P Szaktanulmány Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana

vitairat

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese