Közigazgatás a 16. századi református egyházban tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

egyházszervezet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban IV 2022 Buzogány Dezső

közigazgatás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban IV 2022 Buzogány Dezső
S TDK Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
P Szaktanulmány Közigazgatás és igazságszolgáltatás a római megszállás alatt álló Júdeában (Kr. u. 6–41) 2020 Simon János
S MA Szakdolgozat Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban 2021 Buzogány Dezső

zsinat

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor
P A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 2004 Ajvári Ábel
S BA Szakdolgozat Az 1801–1802. évi generális zsinatok 2019 Veress Eszter-Orsolya
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Tudománynépszerűsítő cikk Mivel foglalkozzék a zsinat? 2001 Kozma Zsolt
S MA Szakdolgozat Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif
P Beszámoló A Magyar Református Egyház közös zsinatának ünnepi ülése, 2017. június 24. 2017 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat Az 1803-1804-es Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei 2020 Bárócz-Szikszai Alexa
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban 2021 Buzogány Dezső
P A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 2004 Keresztes Dániel
P Beszámoló Köszöntés 2017 Zelenák József
S MA Szakdolgozat Az 1805 és1806-os Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei 2020 Erdei Árpád Előd
S BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 2004 Hamarkay Ede
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Rövid szakcikk Kit válasszunk a zsinatba? 2001 Juhász Tamás