Térjen vissza a Lélek! tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

egyházköri közgyűlés

Type Title Year Contributor
P Igehirdetés (prédikáció) Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter

igehirdetés (prédikáció)

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Valóságos-e az isteni hang 2016 Visky Péter
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 25.6 2014
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Szaktanulmány Igemagyarázatok az Apostolok cselekedetei 22–25 alapján 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
P Recenzió, kritika Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
S MA Szakdolgozat A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Szaktanulmány Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Szaktanulmány Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
S BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Szaktanulmány Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Rövid szakcikk Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
P Rövid szakcikk Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Szaktanulmány „Az táncz nincsen hitből” 2022 Kavecsánszki Máté
S MA Szakdolgozat A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Szaktanulmány Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye 2013 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Recenzió, kritika Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
P Rövid szakcikk Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Predicarea narativă ca instrument pentru încântarea auditoriului 2023 Koppándi Botond Péter
P Prédikációskötet Öt prédikáció a reformáció négyszázadik emlékévére 1917
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 15.11 2004
P Szaktanulmány „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
S BA Szakdolgozat A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Recenzió, kritika Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond
P Szaktanulmány Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Recenzió, kritika Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója 2012 Pap Géza
P Igehirdetés (prédikáció) Vendégszerető tanúságtétel 2010 Koppándi Botond Péter
P Rövid szakcikk Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
P Szaktanulmány A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
S MA Szakdolgozat A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
P Szaktanulmány Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
S BA Szakdolgozat Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
P Szaktanulmány Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Recenzió, kritika Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Szaktanulmány Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Rövid szakcikk Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 1.1 1990
P Szaktanulmány Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Szaktanulmány Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
S BA Szakdolgozat „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
P Szaktanulmány Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Recenzió, kritika Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Bírálat Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán János
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála
P Igehirdetés (prédikáció) Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
P Recenzió, kritika Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád
S MA Szakdolgozat A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Recenzió, kritika Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
S BA Szakdolgozat A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Szaktanulmány Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
P Igehirdetés (prédikáció) A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Rövid szakcikk Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 2.5 1991
P Igehirdetés (prédikáció) Az "akkor" – most van 2009 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
S BA Szakdolgozat Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Szaktanulmány Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György