család

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A szülők válásának hatása a gyermek istenképének alakulására és ezen istenkép kihatása a gyermek életére 2022 Telegdi István
S BA Szakdolgozat A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
P Beszámoló Család és atyafiság: kinek számít ez ma? A rokoni kapcsolatok jelentőségéről és jelentéktelenségéről 2012 Simon János
S BA Szakdolgozat A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek 2018 Nagy Zsuzsanna
S BA Szakdolgozat A család, mint modell Pál leveleiben 2011 Bíró István
P Szaktanulmány Kálvin János a házasságról, családról és szexualitásról 2018 Magyar Balázs Dávid
S BA Szakdolgozat A férfi és a nő kapcsolata Jézus és Pál apostol etikai tanításában 2017 Szikszai Alexandra
S MA Szakdolgozat Az erőszak megnyilvánulásai a családban, iskolában és leküzdési lehetőségei 2015 Demény Zita Ágnes
S MA Szakdolgozat A jegyesbeszélgetések mentálhigiénés szempontjai 2022 Jakab Emese
S BA Szakdolgozat A nő és a férfi kapcsolata az újszövetségi levélirodalomban 2013 Petkes Csilla Ilonka
S MA Szakdolgozat A család, mint a sérülés és a gyógyulás helye 2012 Gombos Vencel
S BA Szakdolgozat A család felelőssége a kisgyermek katekézisében 2019 Demeter Lídia-Hajnal

istenkép

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A szorongás és az istenkép kapcsolata 2011 Soós Timea Zsuzsánna
S BA Szakdolgozat A szülők válásának hatása a gyermek istenképének alakulására és ezen istenkép kihatása a gyermek életére 2022 Telegdi István
S MA Szakdolgozat A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S MA Szakdolgozat Ekkléziogén (vallásos) neurózis 2014 Csikai Annamária
P Szaktanulmány Képnélküli JHVH vagy képtelen Izráel? 2012 Kató Szabolcs Ferencz
S MA Szakdolgozat Betegségmegelőzés 2013 Major László
P Szaktanulmány Az egy Isten az istenek között 2020 Kató Szabolcs Ferencz

relacionális etika

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A szülők válásának hatása a gyermek istenképének alakulására és ezen istenkép kihatása a gyermek életére 2022 Telegdi István

válás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Boldogan éltek, míg meg nem haltak? 2012 Sógor Árpád
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S BA Szakdolgozat A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek 2018 Nagy Zsuzsanna
P Szaktanulmány A házasság a teremtés rendjében 2019 Czire Szabolcs
S MA Szakdolgozat A farizeusok és Jézus Krisztus tanításának összevetése 2018 Tordai István Levente
S BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Egyedül, vagy házasságban? 2004 Kereskényi Sándor
S BA Szakdolgozat A szülők válásának hatása a gyermek istenképének alakulására és ezen istenkép kihatása a gyermek életére 2022 Telegdi István