Fáji János naplója tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

18. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Forráskiadvány Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
S MA Szakdolgozat Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Szaktanulmány 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Szaktanulmány Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
S MA Szakdolgozat The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
S MA Szakdolgozat Verstói György élete 2021 Tasnádi István
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
S BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Szaktanulmány Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor

Alvinc

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István

Fáji János

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István

lelkészi életpálya

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Interjú Az elveszett pásztor 2023 Sógor Árpád

Nagyenyedi Református Kollégium

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Szaktanulmány Tankönyvek a nagyenyedi kollégiumban a 18. század közepén 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány Adalékok a Nagyenyed versus Kolozsvár vitához 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány Szépirodalmi kísérletek a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban a zsebkönyvek korában, a nagyenyedi Virágkosár 2018 Szabó Emília
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Szaktanulmány Bod Péter és a nagyenyedi kollégium (1724–1740) 2017 Gudor Kund Botond
S MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs
P Szaktanulmány A nagyenyedi kollégium nemzetközi kapcsolatai a 17–18. században: az újkori református lelkészképzés kihívásai 2018 Gudor Kund Botond

napló

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
S BA Szakdolgozat Árva Bethlen Kata élete és munkássága 2012 Ceryák Tünde
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor

peregrináció

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
P Szaktanulmány Das Stammbuch (Album Amicorum) des siebenbürgischen Studenten Sámuel B. Köpeczi, angelegt während seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker (1770–1772) 2021 Postma Ferenc
P Beszámoló „Libri Peregrinantes.” Erdélyi protestáns diákok külföldi egyetemjárása könyveik tükrében 2017 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Franekeri héber carmina gratulatoria Martonfalvi György és diákjainak tollából 2021 Zsengellér József
P Közlemény Latinország. Különleges kiállítás az egykori franekeri egyetemről 2019 Postma Ferenc
P Szaktanulmány Carmina gratulatoria hebraica és a hébernyelv-oktatás a Nagyváradi Református Kollégiumban 2021 Zsengellér József
P Szaktanulmány In tantis mundi tumultibus... De vroegste album-bijdragen van Hongaren uit Franeker: Vijf inscripties in het Album Amicorum van Michaël Corvinus (1624) 2011 Postma Ferenc
P Szaktanulmány Adatok Ikafalvi B. János élettörténetéhez 2018 Zsigmond Attila
P Beszámoló Hollandiából Erdélybe, Erdélyből Hollandiába peregrináló teológusok találkoztak Kolozsváron 2018 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Hollanditis, magyaritis?! 2012 Graaf, G. Henk van de
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Szaktanulmány A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Recenzió, kritika Szabó András: Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar diáktársaság 1555–1613 2017 Papp György

Utrecht

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István